logo

Az jaaroverzicht 2022

Samen Zorgen

Ook in het afgelopen jaar spanden we ons in om al onze patïenten de meest kwalitatieve zorg te bieden. In ons jaarverslag lichten we zorgprojecten toe, zowel zorg voor onze patiënten als voor onze medewerkers en artsen.

Scroll om verder te lezen

Voorwoord

Voorwoord

Boodschap van onze directie

Beste lezer,

In dit jaarverslag brengen we u op een toegankelijke manier op de hoogte van onze belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar, zoals het gebruik van robotchirurgie bij patiënten met eierstokkanker, het nieuwe 24-uurslaboratorium en het opnieuw behalen van het label voor baby- en moedervriendelijk ziekenhuis.

Veel leesplezier!

directie

Ziekenhuis van het jaar

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende werd in 2022 uitgeroepen tot “Ziekenhuis van het Jaar”! Deze prestigieuze award is een erkenning van de voortreffelijke zorg en dienstverlening die het ziekenhuis biedt aan zijn patiënten.

De jury heeft het AZ Sint-Jan gekozen uit een breed scala aan ziekenhuizen in België, en lette daarbij op acht belangrijke criteria, waaronder innovatie, meetbare resultaten en milieuvoordeel. Dit alles getuigt van de gedrevenheid en het engagement van het AZ Sint-Jan, die zich inzet om steeds de beste kwaliteit te bieden aan patiënten en medewerkers.

Onze sterktes

Onze sterktes

4.083 medewerkers

Met een totaal personeelsbestand van 4.083 medewerkers behoort AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV tot de grootste werkgevers van West-Vlaanderen.

In 2022 werden bovendien 404 medewerkers aangetrokken, een recordaantal sinds 5 jaar. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV blijft meer dan ooit een aantrekkelijke werkgever.

4.083 medewerkers

350 artsen actief

In het ziekenhuis zijn 350 artsen actief. Het ziekenhuis blijft jaarlijks een hoog aantal medische stafleden aantrekken, met een hoog kennisprofiel.

In lijn met zijn rol als publiek ziekenhuis rekent AZ Sint-Jan Brugge-Oostende alleen conventietarieven aan.

350 artsen actief

59,8 miljoen euro geïnvesteerd

Elk jaar investeert het AZ Sint-Jan gemiddeld 50 miljoen euro, waarvan 17 miljoen euro in medische investeringen. In 2022 kwamen alle investeringen neer op € 59,8 miljoen.

59,8 miljoen euro geïnvesteerd

1,3 miljoen euro nettowinst

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV beschikt over een gecumuleerde nettowinst van 1,3 miljoen euro en sluit zijn rekeningen af met operationele winst.

De tertiaire zorg van het ziekenhuis groeit jaarlijks en wordt performant en kwalitatief aangeboden. Dat vertaalt zich in de financiële middelen die het ziekenhuis toegekend krijgt van de overheid op basis van de kwaliteits- en performantie-indicatoren.

1,3 miljoen euro nettowinst

142 samen-werkingsverbanden

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een lange historiek van partnerschappen inzake klinische samenwerking.

Vandaag heeft het AZ Sint-Jan 142 samenwerkingsverbanden met diverse actoren in de zorg.

142 samen-werkingsverbanden

166 onderzoeken bij het CTC

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is erkend als clinical trial center (CTC) om wetenschappelijk onderzoek te begeleiden.

166 onderzoeken bij het CTC

Awards & erkenning

Het ziekenhuis beschikt als enige ziekenhuis in West-Vlaanderen over erkende universitaire bedden van het UZ Leuven en het UZ Gent.

Awards & erkenning

Bestuur

Bestuur

Voorzitter

dhr. Pablo Annys

Ondervoorzitter

dhr. Jos Demarest
dhr. Danick Minne

Leden van de directie

dr. Hans Rigauts
mevr. Helga De Neve
dhr. Franky Gotelaere
dhr. Kenneth Callens
mevr. Eveline Depreter
dr. Ludo Marcelis
dhr. Marc Vermeire

Leden van de algemene vergadering

dhr. Björn Anseeuw
dhr. Stan Beernaert
mevr. Sandrine De Crom
mevr. Hilde Decleer
dhr. Wouter Bossuyt
dr. Hans Rigauts
dhr. Geert van Tieghem
dhr. Bart Tommelein
mevr. Vanessa Vens
mevr. Brigitte Balfoort
mevr. Benedikte Bruggeman
dhr. Yves Buysse
dhr. Florian De Leersnyder
dr. Ludo Marcelis
dhr. Guido Mouton
mevr. Barbara Roose
mevr. Katrien Cattoor
mevr. Doenja Van Belleghem
mevr. Natacha Waldmann