Het magazine azlink informeert verwijzers over de medische evoluties

Eind 2021 verscheen de 50ste editie van azlink magazine. Met dit magazine wil het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV huisartsen en andere verwijzende artsen op de hoogte houden van de recentste medische mogelijkheden of evoluties binnen de zorgverlening.

Het belang van informeren

Innovatieve referentiezorg voor iedereen, dat is waar het AZ Sint-Jan als ziekenhuis naar streeft en voor staat. Naast basiszorg bieden we ook een ruim aanbod aan zeer gespecialiseerde zorg. Met het oog op de best mogelijke patiëntenzorg in de ruime regio zijn we bovendien sterke voorstanders van netwerkvorming en centralisatie. Wat daarbij natuurlijk zeer belangrijk is, is de artsen die naar ons ziekenhuis verwijzen op de hoogte houden van de laatste nieuwe evoluties en mogelijkheden binnen de diverse medische disciplines. Zo kunnen zij tijdig en correct doorverwijzen.

Verschillende informatiekanalen

Onze verwijzers inlichten over de nieuwste medische technieken en inzichten doen we via diverse kanalen. Het magazine azlink is daar één van. Al sinds 2006 is dit voor tal van huisartsen en andere verwijzers een belangrijke informatiebron over wat er binnen onze ziekenhuismuren zoal gebeurt.

azlink 1azlink 1
azlink 50azlink 50

azlink in al zijn vormen

Op dit ogenblik verschijnt het magazine viermaal per jaar. We verdelen het in print, op een oplage van 3.500 exemplaren, maar alle artikels verschijnen ook op de website azlink.be. Vanaf editie 27, die in 2015 verscheen, voegde de interactieve azlink-app daar nog de mogelijkheid aan toe om de azlink-informatie steeds bij de hand te hebben op een smartphone of tablet.

Wie maakt azlink?

De invulling van het magazine gebeurt al sinds jaar en dag door onze artsen en zorgverleners zelf. Zij reiken artikel-ideeën aan en schuiven onderwerpen naar voor die binnen hun medische discipline een verschil maken. Onderwerpen die dus interessant of belangrijk om weten zijn voor de verwijzers. De azlink-adviesraad, die ook uit geëngageerde artsen bestaat, selecteert daaruit de topics waaraan een artikel gewijd zal worden. Zo zorgen ze keer op keer voor een boeiende, kwaliteitsvolle en zuiver medische azlink-inhoud … al meer dan 50 keer op rij.