Nieuw project

Vernieuwde én aantrekkelijkere stagewerking voor bachelors Verpleegkunde

De stagewerking voor bachelors Verpleegkunde werd recent grondig hervormd. Het ziekenhuis werkte samen met de hogescholen een vernieuwd traject uit. Thierry Claeys, projectleider cel zorginnovatie, geeft tekst en uitleg bij de voordelen van de nieuwe stagewerking.

Vanwaar de nood om de stagewerking te hervormen?

We merkten dat er nood was aan een duidelijkere en kwalitatievere invulling van de stagebegeleiding voor de bacheloropleiding Verpleegkunde. De opleiding duurt sinds academiejaar 2016-2017 vier in plaats van drie jaar. Hierdoor veranderde ook het verwachtingspatroon op vlak van de stages. Het moest meer inhouden dan puur het inoefenen van een aantal zaken op de werkvloer.

In welke zin is de stage nu anders voor studenten Verpleegkunde?

Rol de rode loper uit voor verpleegkundig talent

De insteek is dat we voor alle bachelorstudenten, van het eerste tot het vierde jaar, een aantrekkelijkere en inhoudelijk sterkere stage willen aanbieden. Dit telkens op maat van het jaar waarin de student zich bevindt. Voordien lag de focus grotendeels op het laatste jaar stage en het observeren en uitvoeren van basishandelingen. We zagen hierin bovendien grote verschillen afhankelijk van de dienst. Die verschillen wilden we ook wegwerken. Het is de bedoeling dat studenten op elke dienst even hard uitgedaagd worden.

Hoe hebben jullie de hervorming concreet aangepakt?

We hebben hiervoor samengezeten met alle hogescholen die de bacheloropleiding Verpleegkunde aanbieden. Per jaar hebben we bekeken wat het verwachtingspatroon is, zowel van de studenten als van de school zelf. Die verwachtingen hebben we vervolgens afgestemd op onze diensten binnen het ziekenhuis.

We werken hierbij opbouwend. In het eerste jaar is de stage vooral verkennend. De volgende jaren krijgen ze beetje bij beetje meer verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke doel is dat ze in het vierde jaar in principe volledig zelfstandig kunnen werken.

Welke nieuwigheden hebben jullie toegevoegd aan de stages?

Stagetrajecten

Vanaf het derde jaar bieden we stagetrajecten aan. Studenten volgen de patiënt dan tijdens zijn of haar volledige traject door het ziekenhuis. Op die manier ben je als student niet meer gebonden aan één dienst.

Een voorbeeldje ter verduidelijking. Stel dat een student stage doet op de neurologie-afdeling en er komt een patiënt binnen op de spoedafdeling met een beroerte. Dan kan de student opgebeld worden om naar de spoedafdeling te komen om de opname van bij de start te volgen. Daarna volgt hij of zij die specifieke patiënt doorheen het ziekenhuis: van spoed naar de stroke unit (beroertezorg) en vervolgens naar de afdeling acute neurologie en misschien zelfs naar de dienst neurologische revalidatie als eindpunt van het traject. Dat is echt iets vernieuwend, wat voordien nog nergens aangeboden werd.

Managementstages

Ook worden er managementstages voorzien vanaf het derde jaar, waarbij de studenten tijdens een bepaalde periode de hoofdverpleegkundige kunnen volgen bij zijn of haar activiteiten. Zo willen we studenten laten ervaren hoe het is om leidinggevende te zijn en een team te managen.

Enkele mogelijke taken tijdens deze managementstage zijn: het volgen van overlegmomenten, administratieve taken, opname en ontslag van patiënten, ... Op die manier krijgen ze een volledig beeld van de rol van de hoofdverpleegkundige en bijgevolg ook van de werking van een bepaalde dienst.

Hoe worden stagebegeleiders hierop voorbereid?

Op elke dienst zijn er stagementoren, dat zijn verpleegkundigen die opgeleid zijn om studenten te begeleiden. Zij volgen hiervoor eerst een interne algemene opleiding. Sinds de hervorming van de stagewerking voorzien we ook bijkomende opleidingssessies over het nieuwe stageconcept via de hogescholen. We waren al halfweg met het opleiden van onze stagementoren, maar door de COVID-crisis stond dit tijdelijk on hold.

1
Meer op maat. Vroeger gebeurde het wel eens dat een student een ingreep mee mocht volgen, terwijl hij of zij nog geen of niet voldoende theoretische kennis had over het onderwerp. Dat heeft uiteraard niet veel nut, vandaar dat we de stages nu beter afstemmen op de theorie. Zo wordt het ook veel uitdagender voor de studenten in kwestie.
2
Meer verantwoordelijkheid. Het is echt de bedoeling dat een student in de loop der jaren steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Met als einddoel: volledig zelfstandig kunnen meedraaien op een dienst in het vierde jaar. We willen dat de student evolueert van stagiair naar collega.

Ook aandacht voor graduaatstudenten Verpleegkunde

Dit alles wil trouwens niet zeggen dat we de stages in de graduaatsopleidingen Verpleegkunde verwaarlozen. Zij dragen ook de vruchten van de vernieuwde stagewerking. Automatisch zullen ze op een gelijkaardige manier begeleid worden tijdens hun stages. We blijven dan ook absoluut op beide profielen inzetten, want we hebben hen allemaal nodig.

We willen eigenlijk vooral dat studenten hier graag op stage komen én dat ze veel bijleren. Dit doen we door een aantrekkelijke stage-aanbieder te zijn. Uiteraard hopen we dat ze na hun stage ook enthousiast zijn om in het ziekenhuis te blijven werken.