AZ Sint-Jan neemt deel aan Europees Dataproject als pilootziekenhuis

Elk ziekenhuis moet zijn administratieve, medische en verpleegkundige gegevens (MZG-gegevens) verplicht delen met de overheid. Om deze gegevens nog beter te benutten, is het AZ Sint-Jan sinds najaar 2021 ingestapt in een Europees Dataproject. Als pilootziekenhuis is het doel van dit project om bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg binnen het ziekenhuis.

Wat zijn MZG-gegevens?

MZG staat voor Minimale Ziekenhuisgegevens. Elk ziekenhuis is verplicht om voor elk patiëntencontact (opname, dagziekenhuis, …) de ziektegegevens te registreren en door te sturen naar de FOD Volksgezondheid.

Waarom is registratie verplicht?

De registratie is verplicht zodat de overheid zicht heeft op wat er in de ziekenhuizen wordt behandeld. Tot nog toe was het gebruik hoofdzakelijk gericht op financieringsdoeleinden. Zo kan verzekerd worden dat een ziekenhuis meer geld krijgt als er een patiënt wordt opgenomen voor een beenmergtransplantatie dan voor een opname voor een appendicitis.

Wat met de privacy?

Alle diagnoses die door de artsen genoteerd zijn worden omgezet in ICD-10-BE codes en opgestuurd naar de overheid. Hierbij worden geen gegevens gebruikt die een patiënt zouden kunnen identificeren. Zo is de privacy van patiënten beschermd.

In welke zin is het Europees Dataproject een meerwaarde?

De registratie van de gegevens blijft hetzelfde, maar wat ermee gebeurt, is anders. Vroeger werden de data enkel doorgestuurd naar de overheid. In het Europees Dataproject wordt de data uitgebreid met medicatiedata en labotesten zoals levertesten, nierfunctietesten, …

1
Praktisch overzicht van de uitgevoerde zorg.
Via dashboards en rapporten krijgen artsen een beeld van de zorgprocessen die ze uitvoeren, zoals het percentage van complicaties en heropnames.
2
Benchmarking.
Deelnemende ziekenhuizen krijgen de kans om te weten te komen hoe ze scoren ten opzichte van elkaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als geriater alle longontstekingen die je behandeld hebt te vergelijken met de behandelingen van geriaters uit andere ziekenhuizen. Op die manier kan de kwaliteit binnen het ziekenhuis verhoogd worden.
3
Deelname aan studies.
De data kunnen ook gebruikt worden om mee te doen met grote internationale studies, bijvoorbeeld studies naar bijwerkingen van COVID-vaccins. Voor dergelijke studies is veel data nodig van patiënten.