Gloednieuwe cardio-unit zorgt voor hechtere samenwerking tussen de cardiologische en cardiochirurgische teams

De cardiologen en cardiochirurgen op campus Sint-Jan bundelen hun krachten al een vijftal jaar in het Hartteam. Sinds 2021 is er ook een nieuwe interventioneel-chirurgische cardiale eenheid op de campus. Dr. Jan Van der Heyden (dienst Cardiologie) gaat dieper in op deze samenwerking.

Hoe werken de diensten Cardiologie en Hartheelkunde samen?

"De cardiologische en cardiochirurgische teams komen twee tot drie keer per week samen voor overleg. Samen stippelen we het beste traject uit voor patiënten van zowel de eigen campus als verwijzende ziekenhuizen. Beide diensten zijn ook fysiek dichter bij elkaar gebracht. We zitten nu op dezelfde verdieping, wat ervoor zorgt dat we nog nauwer contact hebben."

Op welk vlak zijn jullie een meerwaarde voor elkaar?

"De grenzen tussen cardiologie en cardiochirurgie zijn steeds meer aan het vervagen. Het grote verschil tussen beide is simpel gezegd dat bij cardiologie geen operatiemes gebruikt wordt en het hart ook niet wordt stilgelegd. We zien echter een steeds sterkere tendens naar minimaal invasieve ingrepen binnen de Hartheelkunde. Anderzijds is de aanwezigheid van een hartchirurg dan weer een meerwaarde bij bepaalde cardiologische ingrepen, zoals bij de toepassing van een kathetertechniek voor nieuwe hartkleppen."

hartcentrum
hartcentrum

Hoe ziet de nieuwe cardio-unit eruit?

"De nieuwe cardio-unit sluit aan op het bestaande cathlab op de eerste verdieping van campus Sint-Jan. Het cathlab is een behandelingsruimte van de cardiologische dienst. Wij bekijken er de bloedvaten en hartkleppen van de patiënt via behandelingen onder röntgenstralen."

Tot eind 2020 bestond het cathlab uit twee coronarografiezalen (waar men kijkt naar de bloedvaten van het hart via een hartkatheter), twee elektrofysiologie-zalen (voor diagnose en behandeling van hartritmestoornissen) en een afdrukruimte (waar patiënten voor de ingreep verblijven en na afloop nog even onder toezicht staan).

In 2021 kwamen daar nog een tweede afdrukruimte en een multifunctionele zaal aan toe. In deze zaal kunnen zowel cardiologische als cardiochirurgische behandelingen plaatsvinden. Ook is het mogelijk om vlot over te schakelen tussen beide behandelingsmethodes zonder dat er een volledige herschikking van de zaal nodig is.

Er zijn bovendien twee gloednieuwe en ruime hartoperatiezalen met een centrale opdekruimte, een recovery ruimte, bergruimte en nieuwe personeelslokalen bijgekomen.

Campus Sint-Jan heeft met een totaal van zeven zalen nu een van de grootste cardiale behandeleenheden in België.

Welke toekomstplannen liggen er nog in het verschiet?

"We zijn momenteel bezig met het maken van een cardiolounge. We streven namelijk naar een toename van de ambulante zorg, dus zonder ziekenhuisovernachting. Een van de onderzoeken die we heel vaak doen, zijn coronarografieën ofwel hartkatherisaties, waarbij we kijken naar de bloedvaten van het hart.

Zo’n behandeling duurt gemiddeld 20 minuten, maar tot nu toe was een overnachting hierbij gangbaar. Het is de bedoeling dat patiënten nu vlugger naar huis kunnen dankzij de cardiolounge. Ze komen eerst toe in de lounge, daarna gaan ze naar het cathlab voor de behandeling en zodra ze klaar zijn keren ze weer terug naar de lounge. Ze kunnen er nog een koffietje kunnen drinken of wat tv-kijken en daarna kunnen ze meteen naar huis."