Functie in de kijker: expert katheterzorg

Verpleegkundige Annelies Bervoet biedt kwalitatieve ondersteuning op vlak van katheterzorg

Het is van cruciaal belang dat de plaatsing en onderhoud van intraveneuze katheters gebeurt volgens wetenschappelijke richtlijnen. Verpleegkundige Annelies Bervoet waakt hierover als expert katheterzorg op de campussen Sint-Jan, Henri Serruys en SFX. Ze is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het katheterbeleid, ondersteuning op de werkvloer en het organiseren van opleidingen.

Vanwaar de nood aan een expert katheterzorg?

De functie van expert katheterzorg werd gecreëerd omdat we als organisatie willen investeren in een kwalitatief katheterbeleid. De rol van Annelies bestaat erin om het geheel te coördineren en samen te werken met andere diensten in het ziekenhuis. Zo willen we het aantal vermijdbare katheterinfecties en de bijhorende gevolgen (verlengde opnameduur, extra kosten, …) beperken.

Wat zijn de belangrijkste taken van een expert katheterzorg?

1
Opleiding op maat. Startende verpleegkundigen krijgen een verplichte basisopleiding rond katheterzorg. Hiernaast kunnen individuele medewerkers eveneens aansluiten bij één van de groepssessies. Annelies voorziet ook specifieke opleidingen per type katheter. Ook biedt ze e-learnings aan met videomateriaal.
2
Ondersteuning op de werkvloer. Met vragen en problemen rond katheters kunnen verpleegkundigen Annelies altijd om advies vragen. Indien nodig komt ze ter plaatse aan het bed van de patiënt om te helpen. Ook externe partners in de eerstelijnszorg kunnen rekenen op haar ondersteuning en advies.
3
Opvolging van het katheterbeleid en bijsturing. Annelies doet op regelmatige basis steekproeven op de afdelingen. Zo checkt ze of het katheterbeleid goed wordt uitgevoerd. Ze koppelt deze resultaten ook terug naar de teams. Waar nodig worden de actiepunten dan aangepakt.
4
Een kwalitatief katheterbeleid uitwerken. Op basis van de laatste nieuwe ontwikkelingen en interne steekproeven zorgt Annelies voor een up-to-date en uniform katheterbeleid op de campussen Sint-Jan, SFX en Henri Serruys.
5
Nieuwe ontwikkelingen opvolgen. Annelies spijkert haar kennis over katheterzorg permanent bij via wetenschappelijke literatuur en externe congressen. Ze volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet, zodat het ziekenhuis steeds de beste katheterzorg kan bieden aan de patiënten. Ze is eveneens lid van het multiprofessioneel overlegforum BeVaNet (Belgian Vascular Access Network).

De impact van corona op de katheterzorg

Bij de start van de coronacrisis werden alle bijscholingen en kwaliteitscontroles rond katheterzorg volledig stopgezet. In juni 2020 konden de bijscholingen weer van start gaan. In de zomer van 2020 draaide Annelies ook tijdelijk mee op de dienst intensieve zorgen. Op basis hiervan heeft ze samen met de hoofdverpleegkundigen en enkele verpleegkundigen een katheterbeleid uitgewerkt op maat van deze dienst.

Wat zijn de doelstellingen voor de toekomst?

Kwaliteitsverbetering is een continu proces. Daarom zullen we blijvend investeren in kennis en opleiding. Enkel zo kunnen we de beste zorgen garanderen voor alle patiënten.