Toekomstige en kersverse ouders krijgen extra begeleiding dankzij drie nieuwe projecten

De gloednieuwe map Zwangerschapsbegeleiding, het borstvoedingsproject Fleur de Lait en de affiche met hongersignalen zijn drie nieuwe initiatieven om enerzijds ouders in spe beter te begeleiden en anderzijds om kersverse ouders te ondersteunen op vlak van (borst)voeding.

Nieuwe map Zwangerschaps-
begeleiding

Toekomstige ouders vinden alle info rond zwangerschap en geboorte in de nieuwe map Zwangerschapsbegeleiding.

zwangerschapsmap

Hoe werd de info vroeger gedeeld?

Vroeger werden folders met de nodige info rond de zwangerschap toegevoegd aan het Kind en Gezin-boekje. Nu krijgen ouders een zwangerschapsmap die bij elke consultatie gebruikt wordt en waar ze allerhande formulieren, echobeelden en meer in kunnen bijhouden.

Wat is het doel van de map?

In de map vinden toekomstige ouders de belangrijkste informatie, praktische tips en adviezen. Het doel van deze map is om hen een aangename zwangerschap te laten beleven en zich voor te bereiden op de bevalling en de periode erna.

Onder andere volgende thema's komen aan bod:

1
Zwangerschapsopvolging, levenswijze en preventie
Hier krijg je onder andere meer informatie over de NIPT-test, de 20-weken-echo, de vroedvrouwenconsultatie, screening naar zwangerschapsdiabetes, screening naar perinatale mentale gezondheid …. De basisprincipes van het 'Baby Friendly Hospital' label worden hierin uitgelegd.
2
Anders dan verwacht
Het gaat hier over zwangerschapsklachten, alarmsignalen en opname op de Maternale Intensive Zorgen (MIC).
3
Administratie
Alle administratieve info rond de zwangerschap wordt hier uitgelegd, zoals het Groeipakket, moederschapsrust, erkenning van het kind en de geboorteaangifte.
4
Bevalling
Het verloskwartier wordt voorgesteld, waar de visie “de natuur als het kan, de techniek als het moet” uit de doeken wordt gedaan. Het koppel heeft ook de mogelijkheid om tijdens een informatieavond de relaxatietechnieken tijdens de arbeid te overlopen en het verloskwartier te bezoeken. Er is een handige meeneemlijst.
5
Postpartum
De kraamafdeling wordt voorgesteld, alsook de aspecten rond de baby krijgen de nodige aandacht. Een veilige terugkeer naar huis en de voorbereiding voor de bijkomende begeleiding door zelfstandige vroedvrouw, kraamzorg, Opgroeien (Kind en Gezin) wordt nogmaals benadrukt.
6
Voorbereiding over de periode na de bevalling, start van het nieuwe leven
De zwangerschapsmap kun je hier digitaal raadplegen.

Project Fleur de Lait: poster als hulpmiddel bij de borstvoeding

Moeders van vroeggeboren baby’s of zieke pasgeboren kindjes op de dienst Neonatologie krijgen sinds het najaar van 2021 uitleg over borstvoeding via een poster met een ‘fleur de lait’ of ‘melkbloem’ op. De vroedvrouwen begeleiden de ouders, die vaak angstig en ongerust zijn. Ze motiveren de moeders om moedermelk te geven voor hun premature of zieke pasgeborenen omdat deze baby's er baat bij hebben voor hun gezondheid. De 'Fleur de Lait' is een extra hulpmiddel.

Aan de hand van een visuele melkbloem en de bijkomende informatie kunnen moeders zelf inschatten en bijhouden hoe de borstvoeding verloopt (bvb. Hoe hapt de baby aan? Hoe zuigt hij of zij?) Het principe is simpel: hoe meer de bloem is ingekleurd, hoe beter het drinken lukt voor de baby.

Wat is het doel van de poster?

De poster heeft als doel om het zelfvertrouwen van de moeders op vlak van borstvoeding te verhogen. Dit door hen een gevoel van verantwoordelijkheid te geven in het volledige drinkproces. Zij kennen hun kind immers het best en kunnen dankzij dit hulpmiddel de drinktechniek beter opvolgen via duidelijke richtlijnen. Ook kunnen moeders zo duidelijker en directer communiceren over de borstvoeding.

fleur de lait
fleur de lait uitleggen
fleur de lait uitleggen

Poster ‘Hongersignalen’

Op welke hongersignalen kan je best letten bij je baby? Omdat het voor kersverse ouders in het begin moeilijk is om de hongersignalen bij hun baby te herkennen, werd een overzichtelijke poster gecreëerd. Daarop staan met duidelijke foto's de vroege, matige en late hongersignalen. Het simpele principe is "Hoe meer honger je baby krijgt, hoe groter de onrust." We willen moeders stimuleren om op de vroege signalen in te gaan en zo de voeding optimaal te laten verlopen.

poster hongersignalen