Nieuwe multiparametertoestellen meten alle essentiële parameters sneller en nauwkeuriger

De campussen Sint-Jan, Henri Serruys en SFX beschikken sinds kort over multiparametertoestellen. Hiermee kunnen verpleeg- en zorgkundigen essentiële parameters, zoals hartslag en temperatuur, op een efficiëntere en veiligere manier afnemen bij patiënten. Projectleider zorginnovatie Mieke Vannoote vat de belangrijkste voordelen van de nieuwe multiparametertoestellen samen.

Wat zijn multiparametertoestellen?

Met een multiparametertoestel kunnen verpleeg-en zorgkundigen zowel de temperatuur, hartslag, saturatie, bloeddruk en ademhaling van een patiënt meten. En dit met éénzelfde toestel. Het multiparametertoestel bestaat uit een touchscreen waaraan alle meetapparatuur verbonden is. Het is ook gemakkelijk te verplaatsen doordat het bevestigd is op een rollend statief.

Wat is het nut van een multiparametertoestel?

Op basis van de gemeten parameters berekent het toestel automatisch de National Early Warning Score (NEWS). Deze score geeft een objectief beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Zo kan men sneller achterhalen of de algemene toestand van de patiënt achteruitgaat. Hierdoor kan er tijdig worden ingegrepen en verkleint het risico dat een patiënt op intensieve zorgen belandt.

Voor de verpleeg- en zorgkundigen bestaat er naast de veilige en efficiënte manier van werken nog een ander voordeel, namelijk dat alle gemeten waarden van de patiënt automatisch en in real time worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier. Dat bespaart hen heel wat tijd en verkleint de kans op het maken van overschrijffouten.

Hoe gebeurden de metingen voordien?

Verpleeg- en zorgkundigen gebruikten losse toestellen om de parameters van een patiënt één voor één te meten. De meetwaarden moesten vervolgens handmatig worden ingevoerd in het patiëntendossier.

Een bijkomend nadeel was dat de ademhaling voordien niet kon gemeten worden via een toestel. De verpleeg- en zorgkundigen observeerden en telden de bewegingen van de borstkas gedurende een halve minuut. Dat was een tijdrovende bezigheid, die dan ook vaak overgeslagen werd.

De 5 voordelen van een multiparametertoestel

1
Veilig. De gemeten waarden worden automatisch doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier. Zo vermijdt men dat de waarden in het verkeerde patiëntendossier terechtkomen. Het toestel geeft bovendien een melding als een meting van een bepaalde parameter niet werd uitgevoerd. Aangezien de registratie niet meer handmatig gebeurt, is de kans om op die manier foutieve waarden in te geven niet meer mogelijk.
2
Snel. Met een multiparametertoestel neemt het meten en het registreren van de waarden net geen 2 minuten tijd in beslag. Het afnemen en registreren van de parameters op de ‘klassieke’ manier, neemt zo’n 4 minuten in beslag. De meettijd wordt dus gehalveerd. Aangezien parameters verschillende keren per dag worden afgenomen, betekent dit een grote tijdswinst voor de verpleeg- en zorgkundige.
3
Extra functies. Het multiparametertoestel meet ook accuraat de ademhaling. Daarnaast kan men via het toestel ook bijkomende zaken registreren zoals de pijnscore en de bewustzijnsscore van de patiënt: is hij/zij pijngevoelig, wakker of aanspreekbaar? Hierdoor kan de toestand van de patiënt nog beter ingeschat worden.
4
Concrete instructies. De zorgverlener krijgt onmiddellijk instructies na het bekomen van de NEWS. Zo kan bij afwijkende waarden een volgende instructie op het scherm verschijnen: ‘bel een arts op’, ‘geef de patiënt extra zuurstof’, ... Een veiligere en accuratere opvolging van de patiënt is hierdoor verzekerd.
5
Beter voor het milieu. Bij het multiparametertoestel hoort een voorhoofdthermometer in plaats van een oorthermometer. In het geval van een oorthermometer werd bij elk gebruik een nieuw plastiek wegwerpdopje geplaatst. Dit was erg belastend voor het milieu. Dus ook hier draagt het multiparametertoestel een steentje bij.

Op welke afdelingen gebruiken ze de toestellen al?

In oktober 2020 werden de multiparametertoestellen geïntroduceerd op campus Henri Serruys. Dit op alle afdelingen waar patiënten opgenomen worden en langer dan 24 uur verblijven. In maart 2021 hebben ook de campussen Sint-Jan en SFX multiparametertoestellen ontvangen, met uitzondering van de psychiatrische afdeling.

In een volgende fase schakelen de dagziekenhuizen en de afdelingen pediatrie over. Het is de bedoeling om uiteindelijk overal multiparametertoestellen in gebruik te nemen. Het ziekenhuis zal in totaal zo’n 135 toestellen aankopen.

Ook ruimte voor opleiding

De verpleeg- en zorgkundigen kregen op voorhand een opleiding over het multiparametertoestel, hadden de mogelijkheid om te oefenen met het toestel en konden ook vragen stellen.

Zijn de multiparametertoestellen extra nuttig tijdens de coronacrisis?

Het grote voordeel van het multiparametertoestel is dat zowel COVID-patiënten als andere patiënten accurater kunnen opgevolgd worden. De metingen zijn nauwkeuriger en de NEWS wordt automatisch berekend, waardoor vroegtijdig ingespeeld kan worden op slechte waarden en een kritieke gezondheidstoestand.