Nieuwe O-arm scanner op de dienst Neurochirurgie

De dienst Neurochirurgie kreeg een O-arm scanner van de Joris Ide en Eveline Deprez Foundation. We bekijken in dit artikel wat de voordelen zijn van deze scanner.

Wat is een O-arm scanner?

Een O-arm is een CT-scanner die tijdens de operatie wordt ingezet. Dit is een soort navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij de implantatie van vreemd materiaal. Ook is het mogelijk om tijdens de ingreep te corrigeren indien nodig, en zo het materiaal correct te plaatsen.

Wat is de meerwaarde van de O-arm?

1
Efficiënt
Bij andere technieken is een controle pas de dag nadien mogelijk via een CT-scan of klassieke radiografie. Met de O-arm kan dit tijdens de operatie zelf gebeuren.
2
Tijdbesparend
Indien het blijkt dat de implantatie niet correct is verlopen, is er bij andere technieken een nieuwe ingreep nodig. Dit is tijdrovend en houdt extra belasting in voor de patiënt. Bij de O-arm kunnen aanpassingen tijdens de initiële operatie plaatsvinden.

Voor welke ingrepen is de scanner nuttig?

De O-arm wordt op de dienst Neurochirurgie gebruikt voor ingrepen in de schedel en de rug.

Voorbeelden van operaties met de O-arm

Diepe hersensimulatie

De neurochirurg plaatst elektroden in de hersenen om zo de hersenactiviteit te beïnvloeden. Deze ingreep wordt toegepast bij hersenaandoeningen zoals bewegingsstoornissen (bv. de ziekte van Parkinson), epilepsie, syndroom van Gilles de la Tourette, … .

Met de O-arm kan de chirurg onmiddellijk voor en na de plaatsing van de elektroden een CT-scan uitvoeren. Zo kunnen ze enerzijds de plaatsing van de elektroden bepalen en anderzijds controleren of de locatie overeenkomt met de planning. Zo niet, kan de plaatsing meteen aangepast worden.

Ingrepen aan de rug

Om vreemd materiaal (zoals schroeven) in de rug te plaatsen, controleerden chirurgen de locatie in het verleden aan de hand van fluoroscopie, met gebruik van röntgenfilm. De nadelen hiervan zijn dat deze techniek veel ervaring vereist om uit te voeren, en dat het nooit 100% zeker is dat de plaatsing correct is. Uit verschillende studies blijkt dat gemiddeld 10% van pedikelschroeven verkeerd geplaatst worden.

Dankzij de O-arm en het reeds aanwezige navigatiesysteem kan men beter navigeren en is de chirurg in staat om de schroeven heel precies te plaatsen. Bovendien kan men dit onmiddellijk controleren, waardoor een bijkomende operatie niet meer nodig is.