Opleidingsverpleeg-
kundigen begeleiden (nieuwe) medewerkers op de kritieke diensten

Om afgestudeerde verpleegkundigen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele groei zijn er sinds 2021 twee opleidingsverpleegkundigen actief op de kritieke diensten van het ziekenhuis. Zorgmanager Dieter Sinnesael licht toe hoe deze begeleiding er precies uitziet.

Vanwaar de nood aan opleidingsverpleegkundigen?

“We willen nieuwe verpleegkundigen de opgedane theoretische kennis leren toepassen in de praktijk. Iedere dienst heeft zijn eigenheid en vereist specifieke competenties. Het is de bedoeling deze specifieke competenties te helpen ontwikkelen en te integreren binnen de afspraken en procedures in ons ziekenhuis. Ook het bestaand personeel kan beroep doen op extra begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij terugkomst na lange afwezigheid of voor het aanleren van nieuwe technieken of toestellen, …

Over welke competenties gaat het zoal?

“Beademingsvormingen, specifieke (interne) procedures en afspraken, specifieke medicatiekennis, … In samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en artsen werd een ‘gouden’ zorgstandaard opgesteld gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en interne afspraken en procedures. Dit is een intern document dat als leidraad kan gebruikt worden door alle medewerkers.”

Hoe ziet die coaching er concreet uit?

“De coaching vindt voornamelijk plaats aan het bed van de patiënt. De opleidingsverpleegkundige werkt een volledige shift samen met de (nieuwe) collega. Tijdens dit zorgmoment krijgt de medewerker belangrijke tips en tricks die kunnen toegepast worden in de praktijk. Daarnaast kunnen de opleidingsverpleegkundigen ook theoretische lessen en praktijkmomenten geven zowel op teamniveau, maar ook ziekenhuisbreed. Laatst werd bijvoorbeeld een opleiding georganiseerd over thoraxdrainage voor alle ziekenhuismedewerkers.”

opleidingsverpleegkundige-kritieke-diensten
opleidingsverpleegkundige-kritieke-dienstenOpleidingsverpleegkundigen Catherine (links) en Bart (rechts) begeleiden verpleegster Ann (midden) die al werkt in ons ziekenhuis en zich omschoolt tot verpleegkundige kritische diensten.
opleidingsverpleegkundige-kritieke-diensten

Wie neemt deze begeleiding op zich?

“We zetten hiervoor twee verpleegkundigen in, samen gelijk aan 1 fulltime equivalent. Deze twee medewerkers hebben ruime ervaring op intensieve zorgen. Zij worden vrijgesteld om 15 à 20 dagen per maand op de kritieke diensten aanwezig te zijn.”

Op welke kritieke diensten zijn ze stand-by?

“De opleidingsverpleegkundigen geven coaching op midcare, intensieve zorgen en spoedgevallen.”

Hoelang duurt zo’n coachingtraject bij nieuwe medewerkers?

“We proberen ons aanbod aan te passen aan de noden en vragen van de nieuwe medewerkers. Stap voor stap gaan we met hen op weg om een aantal specifieke competenties onder de knie te krijgen. Hoelang de coaching duurt staat niet vast, maar hangt bijvoorbeeld af van de ervaring. Een verpleegkundige met heel wat jaren ervaring krijgt een ander type bijscholing dan iemand die pas afgestudeerd is.”

Is er ook sprake van evaluatie?

“Zeker, de opleidingsverpleegkundigen informeren de hoofdverpleegkundige en mijzelf over de vordering van de nieuwe medewerker. Daarnaast spelen ook de coaches, in de praktijk ook vaak ‘peter’ en/of ‘meter’ genoemd, een belangrijke rol in de continuïteit van de ondersteuning en opvolging van de evolutie en de evaluatie.”

Wat is het grote voordeel van deze coaching?

“Medewerkers opleiden in een veilige omgeving en op maat van hun noden. We streven naar veiligheid en kwaliteit door iedere patiënt op IZ, spoed en midcare dezelfde zorg aan te bieden gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en interne afspraken en procedures. We zien ook dat als we medewerkers goed onthalen en begeleiden, ze langer op de werkplek blijven.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Dit proefproject kadert binnen het verpleegkundige beleidsplan. Het is de bedoeling om dit project na grondige evaluatie verder uit te rollen binnen de verschillende zorgclusters.”