Traumacentrum zorgt voor betere opvolging zwaargewonde patiënten

Sinds 2021 worden zwaargewonde patiënten opgevolgd door een traumacentrum op campus Sint-Jan. Spoedarts dr. Evi Steen vertelt hoe het traumacentrum concreet te werk gaat.

Wat is een traumacentrum?

Een traumacentrum is geen fysieke afdeling van het ziekenhuis. Het gaat om een multidisciplinair team dat instaat voor de opvolging van zwaargewonde patiënten: van prehospitaal tot revalidatie en re-integratie.

Wat doet een traumacentrum?

De zwaargewonde patiënt krijgt de juiste zorgen van de meest geschikte hulpverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats. Het team stelt een zorgplan op voor de patiënt in kwestie. Alle patiënten worden 24 uur op 24 verzorgd door hooggekwalificeerde en goed functionerende multidisciplinaire teams.

Voor de ziekenhuisopname

Hoe wordt bepaald of een patiënt opgevolgd wordt door het traumacentrum?

“We bepalen dit nog voor de patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis en houden hierbij rekening met verschillende vooraf bepaalde criteria. We baseren ons bijvoorbeeld op de aard van het ongeval. Stel: iemand valt van 5 meter hoog, dan gaan we uit van ernstige letsels tot het tegendeel bewezen is.

Het multidisciplinair team wordt gemobiliseerd via het trauma-alarm en staat paraat voordat de patiënt aankomt in het ziekenhuis. Zo kan het team zich anticiperen op wat er zal moeten gebeuren en een plan van aanpak formuleren. Ze kunnen zich bijvoorbeeld inmiddels voorbereiden op het toedienen van veel bloedproducten op korte tijd. Ook het operatiekwartier wordt verwittigd zodat alles paraat staat. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.”

Bij aankomst in het ziekenhuis

Wat gebeurt er wanneer de patiënt toekomt in het ziekenhuis?

“We vangen ze zwaargewonde patiënt bij aankomst in het ziekenhuis op met een traumateam dat bestaat uit artsen en verpleegkundigen die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Elk teamlid heeft een specifieke taak, en dit onder leiding van een trauma-teamleader die hen aanstuurt.

Terwijl er vroeger één dokter en één verpleegkundige klaarstonden, staan er tegenwoordig gemiddeld vijf tot zeven artsen en verpleegkundigen aan het bed."

Tijdens het ziekenhuisverblijf

Hoe verloopt het verblijf in het ziekenhuis?

“Zolang dat de patiënt in het ziekenhuis verblijft, wordt hun situatie en zorgplan wekelijks besproken in een multidisciplinair overleg. Dat bestaat niet enkel uit artsen, maar ook uit veel paramedici: kinesisten, psychologen, etc., afhankelijk van de noden van de patiënt. We versterken elkaar. Zo worden we als medici geconfronteerd met het verhaal achter de patiënt, zoals de sociale impact van een trauma.

Het traumacentrum wint steeds meer aan belang. Zo blijkt uit studies dat de opvolging door een traumacentrum de overlevingskansen van zwaargewonde patiënten verhoogt en een positieve invloed heeft op de uiteindelijke re-integratie van de patiënt."

Poster