Reorganisatie van de psychiatrische afdelingen op de campussen Sint-Jan en SFX

Het psychiatrische aanbod op campus Sint-Jan en campus SFX wordt momenteel grondig herbekeken. Concreet zullen de verschillende afdelingen anders worden gespreid over beide campussen. Dr. Jürgen De Fruyt licht toe wat het doel is van deze reorganisatie.

Wat was de aanleiding voor de reorganisatie van het aanbod?

Vanuit de directie kregen we de vraag om één psychiatrische afdeling te verhuizen van campus Sint-Jan naar campus SFX. Dit om ruimte te creëren op campus Sint-Jan voor een andere dienst. Het was voor ons de ideale aanleiding om ons volledige aanbod eens onder de loep te nemen.

Hoe zal de zorg anders georganiseerd worden?

Bij de reorganisatie wordt meer gefocust op de zorgvraag van de patiënt en minder op het bestaande zorgaanbod. Ook wordt er meer afgestemd op de verschillende fases in een herstelproces (en minder op de specifieke stoornis). Tenslotte wordt ook geprobeerd de troeven van de beide campussen uit te spelen, alsook de onderlinge samenhang van de verschillende diensten op één campus.

Campus Sint-Jan

  • Spoedeisende en acute psychiatrische zorg, focus op stabilisatie en organisatie van zorg.
  • Acute psychiatrische zorg, focus op psychofarmacotherapie en andere psychobiologische behandelingen (bv. elektroconvulsietherapie, transcraniële magnetische stimulatie).

Campus SFX

  • Acute psychiatrische zorg, focus op psychotherapie en herstel.
  • Acute psychiatrische zorg, focus op ouderen.
  • Psychiatrisch dagziekenhuis.

Wat is het idee achter de nieuwe organisatie?

De voorbije jaren is er zeer veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De focus ligt nu op algemeen herstel, niet alleen op de medische behandeling van de stoornis. Opnames dient men hierbij zoveel mogelijk te vermijden en zo kort mogelijk te houden.

In de GGZ betreft het vaak stoornissen met een chronisch verloop. Met of ondanks deze stoornis is het voor patiënten dan de uitdaging om toch een zinvol en kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Tijdens dit herstelproces zit de patiënt zelf aan het stuur. In onze nieuwe organisatie zullen wij dan ook meer aandacht hebben voor keuzes die de patiënt kan maken, zowel op individueel als organisatieniveau, bv. door het betrekken van ervaringsdeskundigen in onze werking.

Welke diensten willen jullie verder uitbouwen?

Het is onze ambitie om de bestaande zorgverlening (bv. doelgroep van patiënten met verslavingsstoornissen, stemmingsstoornissen en jongvolwassenen) verder te optimaliseren. Voor enkele doelgroepen of activiteiten willen wij echter een bijzondere inspanning leveren.

1
Aanbod voor ouderen. We zien een vergrijzing van de bevolking. Ook de vraag naar ouderenpsychiatrie neemt duidelijk toe. Daarom zullen wij voor deze doelgroep ons aanbod uitbreiden.
2
Dagcentrum. We willen onze opnameduur nog korter maken en meer inzetten op dagbehandelingen. Tijdens een dagopname blijft een patiënt meer betrokken in de samenleving. Iets wat het herstel enkel kan bevorderen.
3
Nazorg. We willen graag nog betere nazorg bieden aan patiënten na opname. Deze nazorg dient snel na opname te volgen en in verbinding te zijn met zijn/haar netwerk.
4
Elektroconvulsietherapie. De vraag naar ECT neemt toe. Het is nog steeds één van onze meest doeltreffende behandelingen bij ernstige depressieve stoornissen. Momenteel kunnen we echter niet altijd voldoende snel aan deze vraag voldoen. Daarom willen we hier meer middelen voor inzetten.
5
Liaisonpsychiatrie. Het verband tussen lichamelijke problemen gelinkt aan een psychische problematiek is één van onze kerntaken als psychiatrische dienst in een algemeen ziekenhuis.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

We hebben zowel intern als extern onze sterktes en zwaktes bevraagd. Over het algemeen kwam naar boven dat mensen ons ruime aanbod en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen in het ziekenhuis op prijs stellen. Tegelijkertijd blijkt er ook nood te zijn aan nog meer afstemming tussen psychiaters, verpleegkundigen en andere zorgverleners, alsook aan nog betere interne en externe communicatie. Daar zullen we dus zeker aan werken.

Wanneer zal de reorganisatie volledig rond zijn?

Door COVID-19 hebben we helaas veel vertraging opgelopen. Voor de reorganisatie zijn verschillende verbouwingen nodig. Die zullen geleidelijk aan plaatsvinden, zodat we onze dienstverlening kunnen behouden. We hopen in de loop van 2022 te kunnen starten met een gefaseerde uitrol.