5. Afdelingen in beweging

5. Afdelingen in beweging - Specialisaties en processen

Specialisaties en processen
scroll om verder te lezenScroll om verder te lezen

Beweegredenen en uitstraling

Revalideren na een operatie, opnieuw vlot(ter) leren bewegen: het is vaak een cruciaal onderdeel van de postoperatieve fase. Reden genoeg om hier als zorginstelling sterk op in te zetten. Ook op de verdere optimalisatie van de medische beeldvorming werd voluit ingezet.

Nieuwe afdeling voor neuromotorische revalidatie

In mei 2019 werd op campus Sint-Jan de gloednieuwe neurorevalidatie-afdeling voor zware revalidatie- en voor comapatiënten (RevAZ) in gebruik genomen. De afdeling biedt plaats aan 20 SP-neuro-bedden, en elke RevAZ-kamer is perfect aanpasbaar aan de behoeften en beperkingen van de revalidant. Het team streeft ernaar het ziekenhuisgevoel zoveel mogelijk te beperken, met onder meer een gemeenschappelijke eetzaal en (plannen voor) een oefenparcours voor rolstoel of rollator op het dakterras. Comapatiënten krijgen er een gespecialiseerde aanpak.

Met de nieuwe neurorevalidatie-afdeling werd een nieuw team samengesteld, specifiek met het oog op neurorevalidatie (dus niet orthopedisch of motorisch). Er is ook, meer dan voordien, intense participatie bij de opnamecriteria. Hierdoor kan sneller beslist worden om een patiënt van een speciaal diagnosebed naar een bed voor revalidatie van beperkte duur te verhuizen.

Dr. Geert Vanhooren, diensthoofd Neurologie

Dokter quote

De opstart van de vooropname-eenheid (VOE)

Voor de komst van de VOE moest de patiënt, nadat met de chirurg een operatie was afgesproken, nog één ding doen: een kamer reserveren via het onthaal. Vervolgens werden alle verdere vooronderzoeken via de huisarts opgevolgd. Nu gaat de patiënt na de operatiebevestiging eerst nog naar de vooropname-eenheid – ofwel op afspraak, ofwel onmiddellijk na de consultatie. Daar gebeurt dan onder andere de administratieve vooropname en wordt de nodige medische informatie verzameld. Er vinden eventueel ook preoperatieve onderzoeken plaats. De patiënt spreekt er een verpleegkundige en eventueel een anesthesist en krijgt extra informatie over de opname zelf.

De vooropname-eenheid bestaat in veel ziekenhuizen, omdat elke partij er baat bij heeft: de patiënt zelf, de anesthesisten, de operatieplanning en de verpleegafdelingen.

Kristof Simoens, projectleider Zorginnovatie

Dokter quote

Radiologie: ambitieuze dienst met internationale uitstraling

De innovatieve toestellen van de radiologen op campus Sint-Jan ondersteunen niet alleen hun onderzoek, ze beperken ook maximaal de stralingsdosis voor patiënten. De volledig vernieuwde en uitgebreide infrastructuur draagt dan weer aanzienlijk bij tot het patiëntcomfort op de dienst.

Wist je dat...

... de dienst Radiologie op campus Sint-Jan dagelijks medische beeldvorming voorziet voor zo’n 500 patiënten en het daarmee tot een van de grootste diensten in West-Vlaanderen behoren?

Best practices

De dienst Radiologie speelt een voortrekkersrol in echografie. Als eerste ter wereld besloot men er – in 2018 – alle echografietoestellen te vervangen door exemplaren van de nieuwste generatie (in plaats van de oude te upgraden). Met merkbaar beeldkwaliteitsverschil en veel ruimere functionaliteiten als resultaat. Ook op Mammografie zijn de recentste toestellen aanwezig, stuk voor stuk voorzien van tomosynthese en de mogelijkheid van angiomammografie. Campus Sint-Jan is daarmee een van de best uitgeruste mammografiecentra van België.

Betere patiëntervaring

De dienst zet ook in op (verdere) optimalisatie van de patiëntervaring: geen wachtrijen aan de secretariaten, kleinere wachttijden in de wachtzalen, meer rust in de wachtzalen,... Verder wordt in de MRI- en mammografieruimtes rustgevende sfeerverlichting voorzien en bieden twee MRI-toestellen een zogenaamde ‘in bore experience’: er worden beelden geprojecteerd boven het hoofd van de patiënt, die geruststellend (ideaal tegen claustrofobie) of informatief (resterende tijdsduur,...) zijn.