7. ICT (R)evoluties

7. ICT (R)evoluties - De digitale kracht van het ziekenhuis

De digitale kracht van het ziekenhuis
scroll om verder te lezenScroll om verder te lezen

Digitaal hospitaal

De wereld digitaliseert in ijltempo, dus kan de zorg niet achterblijven. Zeker wanneer digitale tools het comfort van en communicatie met de patiënt merkbaar kunnen verbeteren. Zoals volgende realisaties aantonen.

Fooddesk: wegwijs in allergeneninformatie

Fooddesk brengt de allergeneninformatie van alle ingrediënten in de ziekenhuiskeuken in kaart. De samenvoeging met het maaltijdbevragingsysteem C-meal resulteert in glasheldere allergeneninformatie rond élke maaltijd die in het ziekenhuis geserveerd wordt.

De Belgische wetgeving rond allergenenvermelding is vrij nieuw. AZ Sint-Jan was het tweede ziekenhuis dat Fooddesk integreerde in zijn maaltijdbevragingssysteem, wat dankzij de samenwerking tussen Fooddesk en onze eigen ICT-dienst vlot verliep. Nu beschikt iedere patiënt en medewerker altijd over alle nodige informatie rond de allergenensamenstelling van de maaltijden.

Nadieh Verhoest, hoofd Dieetafdeling

Dokter quote

Fooddesk in het ziekenhuis

Fooddesk wordt in het AZ Sint-Jan op drie manieren gebruikt:

1
Maaltijdbevraging: De medewerker die maaltijden bevraagt aan patiënten heeft meteen alle nodige allergeneninformatie voorhanden en kan correct antwoorden op vragen van de patiënt.
2
Maaltijdkaart op plateau: Bij elke geserveerde maaltijd wordt een maaltijdkaart toegevoegd, met daarop alle allergenen vermeld.
3
Kiosk in restaurant: Via een informatiekiosk in het restaurant zal iedere klant de allergeneninformatie kunnen raadplegen en een doordachte maaltijdkeuze kunnen maken.

Dit project is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de dieetafdeling en de keuken. Niet evident, want de koks willen een lekkere maaltijd bereiden, terwijl diëtisten vooral denken aan wat wel en niet kan voor onze dieetpatiënten. Door nauw samen te werken, leren we van elkaar en krijgen de koks meer inzicht in de risico’s van bepaalde ingrediënten.

Nadieh Verhoest, hoofd Dieetafdeling

Dokter quote

Vlotter extern patiëntentransport dankzij Booqit

Coördinatie van ziekenvervoer is niet zo eenvoudig als het lijkt. We moeten rekening houden met de mutualiteit van de patiënt, type vervoer (ontslag, tussen campussen,…), logistieke noden (liggend, met rolstoel,…), en verschillende parameters voor de patiënt in kwestie. Daarom startte de Sociale dienst van het ziekenhuis in 2019 met een verbeteringstraject, wat leidde tot de integratie van de boekings- en planningssoftware Booqit.

Booqit?

Deze Belgische software, die focust op efficiënte organisatie van medisch en sociaal vervoer, liet ons toe het aanvraagproces voor ziekenvervoer te digitaliseren en vereenvoudigen. Het AZ Sint-Jan zei vaarwel tegen complexe aanvraagflows en manuele tracking van de regelgeving, en zette praktijkervaring van op de werkvloer om in concrete inzichten.

Ziekenvervoer: een drieledig verhaal

Wat ziekenvervoer betreft, doen wij een beroep op onze chauffeurs in drie verschillende situaties:

1
Ontslagvervoer: Vervoer van een campus van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV naar ergens anders (thuis, een woonzorgcentrum, een verwijzend ziekenhuis,...).
2
Tussen campussen: Indien noodzakelijk worden patiënten vervoerd tussen de verschillende campussen van het ziekenhuis.
3
Vervoer van een externe locatie naar het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: Patiënten die niet opgenomen zijn in ons ziekenhuis maar een beroep doen op onze diensten (beeldvorming, consultaties,…) worden heen en terug naar het ziekenhuis vervoerd.

Eenvoudiger ziekenvervoer is een positief verhaal voor alle betrokkenen: medewerkers volgen een eenduidige workflow, patiënten krijgen een correcte ziekenvervoer factuur en onze externe vervoerpartners werken vlotter dankzij de gestroomlijnde aanvragen.

Wendy Lachat, diensthoofd Patiëntenbegeleiding

Dokter quote

Een toegankelijkere website voor iedereen

Samen met het communicatiebureau dat de website bouwde, volgde de ICT-dienst de workshop AnySurfer, dat de best practices behandelt van een voor iedereen toegankelijke website. De workshop vormde het startschot van een mooi project: de organisatoren bezorgden ons een auditrapport met een checklist van alle AnySurfer-ijkpunten. Op basis daarvan konden de Communicatiedienst, de ICT-dienst en de websitebouwer alles op punt stellen.

Wist je dat...

... AnySurfer een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites is? Slechtzienden, (kleuren)blinden, senioren, mensen met een auditieve of motorische handicap,... Iedereen moet de nodige informatie op een website kunnen vinden. Daarnaast zijn de websites beter geschikt voor kleine beeldschermen (bijvoorbeeld een smartphone) en bruikbaar in elke webbrowser.

Plan van aanpak

Om het AnySurfer-label te behalen, werden onder andere volgende punten aangepakt:

Vormgeving icoon

Vormgeving

Om kleuren van elkaar te onderscheiden, werd het contrast van het lettertype aangepast.

Vormgeving icoon

Structuur

Enkele pagina’s werden herwerkt om interactie via een software-hulpmiddel (screenreader, stemherkenning, …) mogelijk te maken.

Vormgeving icoon

Afbeeldingen

Blinden en slechtzienden kunnen nu een beschrijvende tekst raadplegen door bijvoorbeeld over een afbeelding met de cursor te bewegen.

Na de aanpassingen heeft AnySurfer de website opnieuw gevalideerd en het AnySurfer-label toegekend. Maar daarmee eindigt het toegankelijkheidstraject niet: bij elke nieuwe wijziging en toevoeging wordt rekening gehouden met de vereisten.