1. Samen sterker

1. Samen sterker - Bundelen van kennis en krachten

Bundelen van kennis en krachten
scroll om verder te lezenScroll om verder te lezen

Samenwerken, samen zorg optimaliseren

Wat we samen doen, doen we beter. Daarom slaan het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de handen in elkaar om zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Ook de erkenning en centralisatie van complexe chirurgie past in het optimalisatieplaatje.

AZ + AZ = betere zorg

AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werkten al jarenlang goed samen, maar besloten in december 2019 om dat nog diepgaander te doen en zo patiëntenzorg verder te optimaliseren. Met als fundament gelijkheid: iedere patiënt verdient de beste zorg, ongeacht sociale, financiële of verzekeringssituatie, en ongeacht levensbeschouwing of afkomst.

We zullen nu samenwerken in wat binnen ziekenhuiswetgeving een ‘groepering’ heet, met één Raad van Bestuur boven beide ziekenhuizen, waarin het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas beide evenredig vertegenwoordigd zijn. Ook de politieke overheid (stadsbestuur Brugge) staat hierachter. Het AZ Sint-Jan is namelijk een van de weinige publieke ziekenhuizen in Vlaanderen.

Hans Rigauts — algemeen directeur AZ Sint-Jan

Dokter quote

Bestuur en statuut

Naast een gemeenschappelijk bestuursorgaan zullen het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hun eigen bestuursorganen en managementstructuur behouden. De Raad van Bestuur zal binnen de vijf jaar een concreet plan van aanpak uitwerken met taakafspraken tussen beide ziekenhuizen. Medewerkers behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun respectieve zorginstelling, aan de artsen zal gevraagd worden associatief samen te werken.

Complexe slokdarm- en pancreaschirurgie erkend

Het consortium van het AZ Delta in Roeselare en de campus Sint-Jan werd – op basis van aantallen, expertise en resultaten – door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. Voor slokdarmchirurgie is het consortium nu als enige referentiecentrum in de provincie erkend, in België als een van de tien. Wat pancreas betreft, is het consortium een van de vijftien nationale referentiecentra. De erkenning past in het plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen.

Wat is het RIZIV?

Wat is het RIZIV? Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt in de Belgische gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Centralisatie

Operatieve pancreasinterventies zullen gecentraliseerd worden op campus Sint-Jan in Brugge, operatieve slokdarminterventies in het AZ Delta in Roeselare. Voor diagnose, noodzakelijke onderzoeken en postoperatieve opvolging kan de patiënt – zoals voorheen – terecht in zijn of haar ziekenhuis.

pancreas

Pancreaschirurgie

esophagus

Slokdarmchirurgie