3. Vooruitstrevende zorg

3. Vooruitstrevende zorg - Innovatieve referentiezorg voor iedereen

Innovatieve referentiezorg voor iedereen
scroll om verder te lezenScroll om verder te lezen

Innovatieve projecten en wereldprimeurs

Meer zekerheid bij screenings, meer comfort bij behandelingen en ingrepen, meer digitalisering en acute beroertezorg: door non-stop in te zetten op innovatie wordt patiëntenzorg geoptimaliseerd.

Screenings bij baarmoederhalskanker

De dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan besloot om voor het screeningsonderzoek op baarmoederhalskanker co-testing in te voeren voor elke patiënt boven de 30 jaar. Op dat uitstrijkje wordt een cytologisch onderzoek en HPV-test uitgevoerd, omdat er wereldwijd consensus bestaat dat dit de veiligste en meest sluitende screeningsmethode vanaf die leeftijd is.

De kosten voor co-testing worden niet gewoon doorgerekend aan de patiënt, dankzij de tussenkomst van de betrokken firma voor HPV-analyse en de softwarefirma die hielp om beide systemen op elkaar af te stemmen. Dat bevestigt nogmaals onze visie rond ‘innovatieve referentiezorg voor iedereen’.

Dr. Ivo Van den Berghe, diensthoofd Anatomopathologie

Dokter quote

Bedenkingen bij het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van de Belgische regering over de aanpak van het screeningsonderzoek op baarmoederhalskanker moedigt primaire HPV-screening aan, waarbij uitstrijkjes eerst onderzocht worden op hoogrisico-HPV. Is dat er niet, dan moet de onderzochte patiënt in het kader van terugbetaling pas na vijf jaar terugkomen voor een nieuwe analyse. Indien wel, volgt een microscopisch onderzoek. Omdat onze anatoom-pathologen vrezen dat al langer aanwezige baarmoederhalskankers of niet aan het HPV-virus gerelateerde kankers hierdoor aan de aandacht zouden ontsnappen, kiezen ze resoluut voor co-testing bij patiënten vanaf 30 jaar.

Wist je dat...

...systematische HPV-screening onder de leeftijd van 30 jaar veel patiënten onnodig ongerust kan maken bij positieve testresultaten? Maar op jongere leeftijd is de kans groot dat hoogrisico-HPV opduikt zonder ‘in te nestelen’, waardoor het spontaan geneest (zoals een griepinfectie).

Een wereldprimeur voor campus Sint-Jan

Dokter Maxence Vandekerckhove, staflid van de dienst Orthopedie op campus Sint-Jan, slaagde er als eerste ooit in een op maat gemaakt heupimplantaat te plaatsen via de voorste toegangsweg. Door de grootte van het implantaat en de vele schroeven achtten veel chirurgen het onmogelijk om dit veilig te doen. Maar dankzij de grote expertise binnen het heupteam werd het tegendeel bewezen.

Klassieke anterieure incisie

Weergave van de incisies

Bikini-incisie

Weergave van de incisies
Weergave van de incisies

Voorste toegangsweg?

Met de voorste (of anterieure) toegangsweg wordt een kleine incisie in de liesplooi bedoeld waarlangs men het heupgewricht kan benaderen tussen de belangrijke spiergroepen. Die ‘weg’ biedt meerdere voordelen: het risico op ontwrichting is kleiner, de patiënt revalideert sneller (aangezien er geen spieren losgemaakt worden) en het litteken van de incisie in de liesplooi is niet zichtbaar wanneer de patiënt ondergoed of een bikini draagt – vandaar de term ‘bikini-incisie’.

Allemaal digitaal op dienst Anatomopathologie

De dienst Anatomopathologie op campus Sint-Jan kreeg in maart de 100% Digital Award overhandigd. Hiermee erkende het bestuurscomité van Philips Digital & Computational Pathology, groot voorstander van de digitalisering van pathologie, de inspanningen van de dienst en het ziekenhuis om hedendaagse technologie in het laboratorium te integreren. Het AZ Sint-Jan is het eerste ziekenhuis in België dat de volledige werking in de afdeling pathologie digitaal ondersteunt, door de microscoopbeelden of coupes digitaal om te zetten en te verwerken. Een belangrijke stap voor een laboratorium dat jaarlijks zo’n 17.500 biopsies en 80.000 coupes verwerkt.

Deze verwezenlijking is een gezamenlijke prestatie van de diensten Anatomopathologie en ICT, de firma Philips en onze directie, die vanaf de start geloofde in dit project. Wij zijn oprecht zeer dankbaar voor dit vertrouwen.

Dr. Ivo Van den Berghe, diensthoofd Anatomopathologie

Dokter quote

Betere beelden, minder fouten

Weefselbiopten gaan nu meteen onder de hoge resolutie scanner en worden daarna onmiddellijk gearchiveerd. De diagnose, met gesofisticeerde diagnostische tools, gebeurt via het computerscherm, aan de hand van een unieke code. Deze ‘computationele pathologie’ levert tal van voordelen op: tijdswinst en ergonomisch betere werkomstandigheden, verlaagd foutenrisico en snellere, efficiëntere en preciezere diagnosestelling.

Interventie bij acute beroerte beschikbaar voor meer patiënten

Het succes van de beproefde technieken om een bloedklonter in een hersenbloedvat weg te halen, is erg afhankelijk van het tijdstip van toepassing. Het herstel van de patiënt is beter wanneer de behandeling zeer snel na het ontstaan van de beroerte wordt toegepast: binnen de vier en een half uur voor trombolyse
 en zes uur voor trombectomie
. Buiten dit tijdsvenster was behandeling tot dit jaar niet mogelijk. Door trombectomie
 kunnen we die patiënten, waarbij een groot gebied van de hersenen bedreigd is, terwijl de schade nog relatief beperkt is, selecteren voor trombolyse tot 9 uur en voor trombectomie tot 24 uur na het begin van de beroerte of wanneer de beroerte tijdens de slaap is ontstaan. Door deze geïndividualiseerde behandeling kunnen meer beroertepatiënten succesvol worden behandeld.
Wist je dat...

... een beroerte twee oorzaken kan hebben? Bij een herseninfarct (80 procent van de gevallen) krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed door verstopping van een bloedvat – bijvoorbeeld door aderverkalking of een bloedklonter. Bij een hersenbloeding (20 procent) is er sprake van een breuk in een bloedvat. In de westerse wereld is beroerte de derde belangrijkste doodsoorzaak: meer dan 5 miljoen mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen ervan.

State of the art acute beroertezorg

Perfusie-CT vereist gespecialiseerde computerprogramma’s voor beeldverwerking, die sinds dit jaar standaard in gebruik zijn in ons ziekenhuis. Intussen doet ook artificiële intelligentie voorzichtig zijn intrede als hulpmiddel bij de interpretatie van de complexe beelden. Campus Sint-Jan breidt deze technieken nu uit naar de andere leden van het regionale beroertezorgnetwerk. Op die manier kan het hele netwerk deze vooruitstrevende acute beroertezorg aanbieden. De logistieke uitdagingen zijn groot, maar de voordelen voor de beroertepatiënten een stuk groter.