Zorg in cijfers

Zorg in cijfers
scroll om verder te lezenScroll om verder te lezen

MedewerkersMedewerkers

In 2019 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 2.418,92 voltijdse eenheden waarvan 1.306,36 verpleegkundigen tewerkgesteld. Campus Henri Serruys telt in 2019 614,71 voltijdse eenheden waarvan 372,12 verpleegkundigen.

Evolutie in betaalde voltijdse eenheden

Campussen Sint-Jan en SFX

 • Totaal
 • Verpleegkundig departement

Campus Henri Serruys

 • Totaal
 • Verpleegkundig departement

MiddelenMiddelen

Het ziekenhuis heeft ook in 2019 een positief resultaat behaald.

finances
finances

Financiering en kosten van de werking uitgedrukt in €1000

Financiering 2019

Het Budget van financiële middelen en de honoria zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

 • Budget van financiële middelen (incl. geraamd inhaalbedrag)
 • Honoraria (omzet)
 • Farmaceutische en gelijkgestelde producten
 • Andere opbrengsten (o.a. wedde- en investeringssubsidies, op campus Henri Serruys ook de kosten die teruggevorderd worden van de artsen,incl. de opbrengsten van vorige jaren)
 • Forfaits conventies RIZIV
 • Kamersupplementen

Uitgaven 2019

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van de ziekenhuis.

 • Bezoldigingen en artsenvergoedingen
 • Inkopen farmaceutische, medische en verzorgingsproducten
 • Andere kosten (administratie, energie, onderhoud, voeding, inclusief vorige jaren, …)
 • Afschrijvingen, huur en waardeverminderingen
 • Financiële kosten
 • Voorzieningen voor pensioenen en geplande investeringen, …

MedewerkersInvesteringen

De belangrijkste investeringen van 2019

In 2019 waren de investeringen vooral gericht op renovaties van diensten en infrastructuur in functie van instandhouding en erkenning.

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys
 • Totaal

Campussen Sint-Jan en SFX in Brugge

Bouw en renovatiewerken
 • Renovatie consultatie cardiologie
 • Bouw nieuw cathlab en burelen personeelsdienst
 • Liftrenovatienieuwbouw
 • Nieuwe G-blok Geriatrie-Pediatrie
 • Centraal desinfectie- en endoscopieplatform
 • Restaurant vaatwaslokaal
 • Consultatie Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en vernieuwing patiëntoproepsysteem
 • Netwerkbekabeling
 • Aanpassingswerken vergaderzaal Mirador
 • Vervangen luchtgroepen
 • Opfrissingswerken gangen en lokalen
 • Dakrenovaties
 • Vervangen stijlgleidingen in kokers
 • Opstart bouw nieuwe parkeertoren
 • RX-MBV verbouwing
 • Uitbreiding beddenliften
Medische apparatuur
 • MRI 3 T-toestel
 • Neuronavigatietoestel
 • Dialysemonitoren
 • Aspiratiepomp transportincubator
 • Neuro Smart system
 • Beademingstoestellen
 • Mobiel RX-toestel
 • Transducers
 • ECG-apparatuur
 • Microscopen
 • Echograven
 • Davd spine toestellen
 • Endoscopietoestel
 • 3D-mammografen
Informatica (hard- en software)
 • Servers
 • Archief- en opslagsystemen
 • Switchen
 • Vervangingen van PC’s
 • Schermen
 • Systeemlicenties
 • Koppelingen tussen pakketten
 • C-meal
 • Uitrol KWS
 • Extensie ADT
 • Insourcing en consultancy
 • Accreditatie JCI
 • Installatiekosten bij renovaties verpleegeenheden
 • Cobra-pakket
Andere uitrusting of investering
 • Zorgstoelen en -zetels
 • Klapstoelen
 • Meubilair keuken
 • Kantoormeubilair en opbergsystemen
 • Transportbanden
 • Materiaalwagens
 • Electron-kamerschermen
 • Medische koelkasten
 • Rolgordijnen
 • Schrobzijgmachines
 • Bedpanspoelers

Campus Henri Serruys in Oostende

Bouw en renovatiewerken
 • Renovatie Geriatrie
 • Afwerken renovatie oncologisch dagcentrum
 • Schilderwerken
 • Renovatie endoscopieruimtes
 • Plaatsen zonweringen
 • Werken EFO-lokaal
 • Opfrissingswerken gangen en lokalen
 • Aanpassing aan osmose installatie
 • Aanpassingswerken voor blokkendoosoefening (interne verhuis verpleegeenheden)
Medische apparatuur
 • Operatiemicroscoop Opmi Lumera
 • Dream toestel
 • Monitoren
 • Echografietoestellen
 • Generatoren voor medische toestellen
Informatica (hard- en software)
 • Vervangingen van PC’s
 • Uitrol KWS
 • Schermen
 • Printers
 • Archief- en opslagsysteem
 • Systeemlicenties
 • Insourcing en consultancy
 • Accreditatie JCI
 • Cobra-pakket
Andere uitrusting of investering
 • Zetelbedden
 • Kantoormeubilair
 • Verzorgingswagens
 • Ladeblokken
 • Instrumentennetten en draadmanden
 • Toegangscontrole
 • Separatiegordijnen
 • Gordijnen

Voor 2020 hebben we een budget uitgetrokken van €67.883.000 investeringen verdeeld over:

 • Campussen Sint-Jan en SFX: €58.386.000
 • Campus Henri Serruys: €9.497.000

ZorgZorg

Aantal consultaties

Exclusief medische beeldvorming

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2019 waren er 330.948 consultaties van campussen Sint-Jan en SFX. Op de campus Henri Serruys waren er 89.248 consultaties.

Aantal operaties

Zowel de operaties onder volledige narcose als onder plaatselijke verdoving

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2019 vonden er op de campussen Sint-Jan en SFX 21.190 operaties plaats. Op de campus Henri Serruys vonden er 8.775 operaties plaats.

Aantal opnames

Exclusief daghospitalisatie psychiatire

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2019 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 33.387 opnames. Op de campus Henri Serruys waren er 10.265 opnames.

Aantal dagbehandelingen

Forfaits RIZIV & daghospitalisatie lijst A

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2019 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 56.146 dagbehandelingen. Op de campus Henri Serruys waren er 11.927.

Aantal spoedgevallen

Aantal contacten spoedgevallen

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2019 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 32.779 contacten op de spoedgevallendienst. Op de campus Henri Serruys waren er 17.293 contacten op de spoedgevallendienst.

Erkende bedden

De activiteiten van het ziekenhuis vinden op 3 campussen plaats: op de campus Sint-Jan in Brugge, op de campus SFX in de Brugse binnenstad en op de campus Henri Serruys in Oostende

Campus
kl.kernletterSint-JanSFXH. SerruysTotaal
CChirurgisch186-61247
DInwendige208-99307
EPediatrie33-1548
MMaterniteit38-1351
GGeriatrie1143060204
NNeonatale15--15
IIntensieve45-853
SP 3Neurologische revalidatie--2020
SP 2Locomotorische revalidatie2040-60
SP 6Psychogeriatrische revalidatie-30-30
SP 4Palliatieve (*)-9-9
aDaghospitalisatie psychiatrie18-1028
APsychiatrie503030110

(*) De palliatieve zorgeenheid is een samenwerkingsinitiatief met het AZ Sint-Lucas en de V.Z.W. Palliatieve Zorgen Noord West-Vlaanderen. De dienst telt 9 erkende bedden, waarvan er 6 zijn toegewezen aan het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.