MedewerkersMedewerkers

Evolutie in betaalde voltijdse eenheden

 • Totaal
 • Verpleegkundig departement

MiddelenMiddelen

Het ziekenhuis heeft ook in 2021 een positief resultaat behaald.

finances
finances

Financiering en kosten van de werking uitgedrukt in €1000

Financiering 2021

Het Budget van Financiële Middelen en de honoraria zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

 • Budget van financiële middelen (incl. geraamd inhaalbedrag)
 • Honoraria (omzet)
 • Farmaceutische en gelijkgestelde producten
 • Andere opbrengsten (o.a. wedde- en investeringssubsidies)
 • Forfaits conventies RIZIV
 • Kamersupplementen

Uitgaven 2021

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van een ziekenhuis.

 • Bezoldigingen en artsenvergoedingen
 • Inkopen farmaceutische, medische en verzorgingsproducten
 • Andere kosten (administratie, energie, onderhoud, voeding, inclusief vorige jaren, …)
 • Afschrijvingen, huur en waardeverminderingen
 • Financiële kosten
 • Voorzieningen voor pensioenen en geplande investeringen, …

MedewerkersInvesteringen

De belangrijkste investeringen van 2021

In 2021 waren de investeringen vooral gericht op uitbreiding nieuwbouw, renovaties van diensten en infrastructuur in functie van instandhouding en erkenning.

 • Totaal

ZorgZorg

Aantal consultaties

Exclusief medische beeldvorming

 • Totaal

Aantal operaties

Zowel de operaties onder volledige narcose als onder plaatselijke verdoving

 • Totaal

Aantal opnames

Exclusief daghospitalisatie psychiatrie

 • Totaal

Aantal dagbehandelingen

Forfaits RIZIV & daghospitalisatie

 • Totaal

Aantal spoedgevallen

Aantal contacten spoedgevallen

 • Totaal