MedewerkersMedewerkers

In 2020 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 2.463,67 voltijdse eenheden waarvan 1.315,85 verpleegkundigen tewerkgesteld. Campus Henri Serruys telt in 2020 590,91 voltijdse eenheden waarvan 362,61 verpleegkundigen.

Evolutie in betaalde voltijdse eenheden

Campussen Sint-Jan en SFX

 • Totaal
 • Verpleegkundig departement

Campus Henri Serruys

 • Totaal
 • Verpleegkundig departement

MiddelenMiddelen

Het ziekenhuis heeft ook in 2020 een positief resultaat behaald.

finances
finances

Financiering en kosten van de werking uitgedrukt in €1000

Financiering 2020

Het Budget van Financiële Middelen en de honoraria zijn de belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

 • Budget van financiële middelen (incl. geraamd inhaalbedrag)
 • Honoraria (omzet)
 • Farmaceutische en gelijkgestelde producten
 • Andere opbrengsten (o.a. wedde- en investeringssubsidies)
 • Forfaits conventies RIZIV
 • Kamersupplementen

Uitgaven 2020

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft de belangrijkste kost van de ziekenhuis.

 • Bezoldigingen en artsenvergoedingen
 • Inkopen farmaceutische, medische en verzorgingsproducten
 • Andere kosten (administratie, energie, onderhoud, voeding, inclusief vorige jaren, …)
 • Afschrijvingen, huur en waardeverminderingen
 • Financiële kosten
 • Voorzieningen voor pensioenen en geplande investeringen, …

MedewerkersInvesteringen

De belangrijkste investeringen van 2020

In 2020 waren de investeringen vooral gericht op uitbreiding nieuwbouw, renovaties van diensten en infrastructuur in functie van instandhouding en erkenning.

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys
 • Totaal

Campussen Sint-Jan en SFX in Brugge

Bouw en renovatiewerken
 • Renovatie consultatie cardiologie
 • Bouw nieuw cathlab en burelen personeelsdienst
 • Uitbreiding beddenliften
 • MKA SFX
 • Vernieuwen patiëntoproepsysteem
 • Netwerkbekabeling
 • Vervangen luchtgroepen
 • Opfrissingswerken gangen en lokalen
 • Renovatie leidingen
 • Bouwen nieuw parkeergebouw
 • Pneumo en hartheelkunde
 • Renovatie labo
 • Aanpassen parking SFX
 • Renovatie sportgeneeskunde
Medische apparatuur
 • Intra-operatieve arm
 • Kinevo 900 visualitiesysteem
 • Beademingstoestellen
 • Echotoestel BK 5000
 • 0peratiezuilen
 • Nieuwe toestellen voor nieuw cathlab en OP
 • Cobas 6800 System
 • Nextses 550 dx Sequencing system
 • Nieuwe toestellen labo
 • Bevochtigers - beademingstoestellen en spuitpompen (COVID)
 • Aplio I800
 • Upgrade revolution CT
 • Dialysemonitoren
 • Monitor-defibrillator
 • Botdensitometer
Informatica (hard- en software)
 • Verdere uitrol KWS
 • Uitbreiding datacenter
 • Servers
 • Archief en opslagsystemen
 • Vervangen van PC's
 • Schermen
 • Insourcing en consultancy
 • Glims en LIS software
 • Licenties en materiaal thuiswerk
 • Koppelingen tussen pakketten
Andere uitrusting of investering
 • Vestiairekasten
 • Alcoholhouders
 • Rolgordijnen
 • Nieuwe dect toestellen
 • Kantoormeubilair en opbergsystemen
 • Friteuse restaurant
 • Stoelen
 • Plooi en omslagmachine
 • Bordenstapelaars
 • Medische koelkasten
 • Kamerschermen

Campus Henri Serruys in Oostende

Bouw en renovatiewerken
 • Renovatie geriatrie
 • Afwerken renovatie oncologisch dagcentrum
 • Schilderwerken
 • Renovatie warmtenet
 • Plaatsen zonweringen
 • Werken EFO-lokaal
 • Opfrissingswerken gangen en lokalen
 • Aanpassing aan osmose installatie
 • Nieuwe gascabine
Medische apparatuur
 • SPECT CT-Toestel
 • Medisch materiaal operatiekwartier
 • Spuitpompen - bevochtigers en beademingstoestellen (COVID)
 • GenExpert
 • Ultrasound system
 • Echografietoestel
 • Immunohemato analyser
 • Röntgeninstallatie
 • Patiëntmonitoren
Informatica (hard- en software)
 • Verdere uitrol KWS
 • Uitbreiding datacenter
 • Servers
 • Archief en opslagsystemen
 • Vervangen van PC's
 • Schermen
 • Insourcing en consultancy
 • Licenties en materiaal thuiswerk
 • Koppelingen tussen pakketten
 • Cyberlab
 • Upgrade telefooncentrale
Andere uitrusting of investering
 • Schoonmaakwagens
 • Nieuw meubilair geriatrie
 • Transportwagens
 • Verzorgingswagens
 • Kantoormeubilair en opbergsystemen
 • Nieuwe dect toestellen
 • Bivatec
 • Meubilair EFO zaal
 • Separatiegordijen
 • Rolgordijnen

Voor 2021 hebben we een budget uitgetrokken van €66.415.000 investeringen verdeeld over:

 • Campussen Sint-Jan en SFX: €54.323.000
 • Campus Henri Serruys: €12.092.000

ZorgZorg

Aantal consultaties

Exclusief medische beeldvorming

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2020 waren er 284.152 consultaties op campussen Sint-Jan en SFX. Op de campus Henri Serruys waren er 70.955 consultaties.

Aantal operaties

Zowel de operaties onder volledige narcose als onder plaatselijke verdoving

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2020 vonden er op de campussen Sint-Jan en SFX 15.939 operaties plaats. Op de campus Henri Serruys wonden er 5.779 operaties plaats.

Aantal opnames

Exclusief daghospitalisatie psychiatrie

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2020 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 27.712 opnames. Op de campus Henri Serruys waren er 8.191 opnames.

Aantal dagbehandelingen

Forfaits RIZIV & daghospitalisatie

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2020 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 52.853 dagbehandelingen. Op de campus Henri Serruys waren er 9.783.

Aantal spoedgevallen

Aantal contacten spoedgevallen

 • Campussen Sint-Jan en SFX
 • Campus Henri Serruys

In 2020 waren er op de campussen Sint-Jan en SFX 28.796 contacten op de spoedgevallendienst. Op de campus Henri Serruys waren er 13.888 contacten op de spoedgevallendienst.

Erkende bedden

De activiteiten van het ziekenhuis vonden op 3 campussen plaats: op de campus Sint-Jan te Brugge, op de campus SFX in de Brugse binnenstad en op de campus Henri Serruys te Oostende.

Campus
kl.kernletterSint-JanSFXH. SerruysTotaal
CChirurgisch186-61247
DInwendige208-99307
EPediatrie33-1548
MMaterniteit38-1351
GGeriatrie1143060204
NNeonatale15--15
IIntensieve45-853
SP 3Neurologische revalidatie--2020
SP 2Locomotorische revalidatie2040-60
SP 6Psychogeriatrische revalidatie-30-30
SP 4Palliatieve (*)-9-9
aDaghospitalisatie psychiatrie18-1028
APsychiatrie503030110

(*) De palliatieve zorgeenheid is een samenwerkingsinitiatief met het AZ Sint-Lucas en de V.Z.W. Palliatieve Zorgen Noord West-Vlaanderen. De dienst telt 9 erkende bedden, waarvan er 6 zijn toegewezen aan het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.