logo

HRM

HRM

Functieclassificaties met IFIC

Dit jaar nam het AZ Sint-Jan, onder initiatief van de Belgische overheid, de functieclassificaties van alle werknemers onder handen. Om deze verandering voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen, werden vijftien begeleidingscommissies gehouden met alle sociale partners en werd de uitrol over het hele jaar gespreid. Er werden extra IFIC-functies gevraagd om tegemoet te komen aan de eigenheid van het ziekenhuis en om ervoor te zorgen dat elke functie een geschikte IFIC-functie kreeg. Dit resulteerde over het algemeen in hogere lonen voor de zorgmedewerkers, waar ongeveer 80% direct mee instemde. Als medewerkers het niet eens waren met hun nieuwe functie, konden ze beroep aantekenen, waarna een beroepscommissie alle argumenten zorgvuldig onderzocht en functies eventueel aanpaste.

Functieclassificaties met IFIC

Recordaantal aanwervingen ondanks krapte op de arbeidsmarkt

Desondanks het nijpende personeelstekort in de zorg, slaagde het AZ Sint-Jan erin om maar liefst 404 nieuwe werkkrachten aan te werven. Hiervan werken ongeveer 75% in (in)directe zorgfuncties. Het toont aan dat het AZ Sint-Jan ook in 2022 een aantrekkelijke werkgever is in de regio! Ook in 2023 wordt verder ingezet op het onthalen en begeleiden van nieuwe werkkrachten.

Recordaantal aanwervingen ondanks krapte op de arbeidsmarkt

HR-partners voor elke afdeling

Het AZ Sint-Jan heeft in 2022 HR-partners aangesteld op elke afdeling. Dit initiatief is bedoeld om de betrokkenheid van het ziekenhuis bij de afdelingen te vergroten en om snel te kunnen reageren op problemen. Met deze HR-partners wil het AZ Sint-Jan dichter bij de werkvloer staan en meer aanwezig zijn op de afdelingen zelf. Het idee is om hun input meteen mee te nemen in beslissingen en zo korter op de bal te kunnen spelen.

HR-partners voor elke afdeling

Week van het werkgeluk

In 2022 werd een themaweek gewijd worden aan het behartigen van werkgeluk. Deze week in september bood inspirerende initiatieven voor medewerkers en artsen om het bevorderen van werkgeluk een gewoonte te maken. Gelukkige medewerkers leiden immers tot betere patiëntenzorg. Initiatieven tijdens deze week zijn onder meer het uitdelen van smoothies, yoga-sessies, een belevingswandeling in de natuur en sessies over veerkracht, mindfulness en timemanagement. In 2023 wordt dit project het volledige jaar doorgetrokken.

Week van het werkgeluk

Deelname What’s NXT

Op de What’s NXT-beurs in mei konden heel wat jongeren onze stand bezoeken en zélf een virtuele operatie uitvoeren! We gaven er meer uitleg over de vele innovatieve technologieën waarmee in ons ziekenhuis gewerkt wordt, maar ook alle jobmogelijkheden bij AZ Sint-Jan.

Deelname What’s NXT

In-house zorgopleidingen

Bij het AZ Sint-Jan zetten we ons enthousiast in voor de bevordering van kennis en vaardigheden in de zorgsector. Naast het aanbieden van honderden stageplaatsen aan studenten, zijn we vooral trots op onze interne zorgopleidingen. Dit jaar vierden we de succesvol afgestudeerden van onze eerste groep logistieke assistenten!

Binnen AZ Sint-Jan bieden we opleidingen aan voor logistiek assistenten, zorg- en verpleegkundigen. Deze opleidingen dragen bij aan een betere zorgdifferentiatie, waarbij taken efficiënt worden herverdeeld zodat zorgprofessionals zich optimaal kunnen concentreren op hun specifieke verantwoordelijkheden. We verwelkomen ook met plezier "helpers in de zorg" en bieden hen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en te groeien in hun rol. Bij AZ Sint-Jan blijven we investeren in zorgopleidingen om onze kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen.

In-house zorgopleidingen

De opleidingen bieden medewerkers de kans om zich stevig te verankeren in onze organisatie. Mensen die deze uitdaging zijn aangegaan, zijn bijzonder tevreden met hun keuze en voelen zich gesterkt in hun rol.

Thierry Claeys, stafmedewerker verpleegkundig directeur

Stevige fundamenten voor initiatieven in 2023

Na overleg met verschillende werkgroepen willen we in 2023 inzetten op volgende initiatieven.

  • Een leiderschapstraject om ervaren en nieuwe leiders te begeleiden in hun rol. Dit zal leiden tot meer uniformiteit binnen het ziekenhuis.
  • Een starters- en onboardingtraject door middel van extra opvolging tijdens de onboarding met een persoonlijke coach en een opleidingsbegeleiding op maat.
  • Een geoptimaliseerd vrijwilligersbeleid.
  • Een organisatiebreed welzijnsbeleid om mensen zelfredzamer te maken en hen te voorzien van een vangnet.
Stevige fundamenten voor initiatieven in 2023

Met dit welzijnsbeleid willen we mensen niet alleen zelfredzaam, maar ook sterker maken.

Kenneth Callens, personeelsdirecteur

Lees verder

Zorg in Cijfers
Zorg in Cijfers