logo

Zorg in Cijfers

Het AZ Sint-Jan noteert dit jaar een recordaantal nieuwe medewerkers en kan daarmee rekenen op maar liefst 3.093 medewerkers. Bovendien sluit het ziekenhuis 2022 af met een operationele winst van € 1,3 miljoen euro. In 2022 vonden in totaal 441.444 consultaties, 40.848 opnames en 25.752 operaties plaats. Elk goed voor voor stijgingen ten opzichte van 2021. Lees verder alle cijfers in detail.

Medewerkers

Medewerkers

3.093 betaalde voltijdse eenheden

Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, merkt het AZ Sint-Jan een mooie stijging in het aantal voltijdse medewerkers. Dit jaar werden maar liefst 404 nieuwe medewerkers aangeworven.

Middelen

Middelen

Positief resultaat

Het ziekenhuis mocht in 2022 opnieuw een positief resultaat noteren. Dit jaar bedroeg dit resultaat € 1,3 miljoen euro.

financiering

Financiering

Het Budget van Financiële Middelen en de honoraria waren in 2022 de belangrijkste financieringsbronnen voor het ziekenhuis.

Kosten

De vergoeding van de medewerkers en artsen blijft, met meer dan de helft van de totale kosten, de belangrijkste kost van het ziekenhuis.

Investeringen

Investeringen

€ 59,8 miljoen geïnvesteerd

Ook in 2022 werd opnieuw sterk ingezet op investeringen. Dit jaar waren die vooral gericht op renovaties van diensten en nieuwe infrastructuur. In totaal kwamen alle investeringen neer op € 59,8 miljoen.

Zorg in Cijfers

Zorg in Cijfers

441.444 consultaties

Exclusief medische beeldvorming

In 2022 vonden in totaal 441.444 consultaties plaats. Dit is een stijging van 5,41% in vergelijking met 2021.

25.752 operaties

Zowel de operaties onder volledige narcose als onder plaatseljke verdoving

In vergelijking met 2021 steeg het aantal operaties in 2022 met bijna 5%, wat neerkomt op een totaal van 25.752 operaties.

40.848 opnames

Exclusief daghospitalisatie psychiatrie

Ook dit jaar werd een stijging in het aantal opnames genoteerd. In totaal kende het ziekenhuis 40.848 opnames.

60.990 dagbehandelingen

Het aantal dagbehandelingen steeg in 2022 tot 60.990, in vergelijking met 57.742 in 2021.

48.905 spoedgevallen

Het aantal spoedgevallen steeg in 2022 met 14% ten opzichte van 2021. In totaal werden 48.905 spoedgevallen genoteerd.