logo

Innovatieve Referentiezorg

Bij het AZ Sint-Jan staan vernieuwende en hoogwaardige zorg centraal. In dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Pediatrie

Pediatrie

Kindvriendelijk ziekenhuis dankzij het PROSA-beleid

In het AZ Sint-Jan vinden we het belangrijk dat kinderen zich comfortabel voelen tijdens medische procedures. We weten dat dit niet alleen gaat om de procedure zelf, maar ook om het vertrouwen van het kind en een prettige omgeving.

Daarom hanteren we het 7P-model bij elke medische ingreep. We houden rekening met de procedure zelf, alternatieven, het opbouwen van vertrouwen bij het kind, pijnbestrijding, de omgeving, begeleiding en nazorg. Ons team van zorgverleners doet er alles aan om kinderen met de juiste aandacht, zorg en expertise te behandelen. Door deze ingrediënten te combineren, streven we naar de beste zorg voor elk kind.

pediatrie

Procedure

Wat betekent de procedure voor het kind en welke methode biedt het kind het hoogste comfort?

Preventie

Kan de medische procedure vermeden worden of bestaan er minder pijnlijke alternatieven?

One-voice-principe

1 medewerker leidt het kind af en andere zorgverlener voert procedure uit op tempo van het kind

Psychologie en cognitie

Vertrouwen en verbinding creëren bij een angstig kind

Proces en omgeving

Prikkelarme en rustige omgeving, een goede positie van het kind en het one-voice-principle

Procedurele verdoving

Lichte verdoving om angst voor de procedure te verlagen

Pijnmanagement

Pijn gerelateerd aan procedure maximaal onderdrukken

Postprocedure zorg

Het kind moet positieve herinneringen overhouden aan behandeling door positieve bevestiging, een geschenkje, …

Expeditie Josse voor kinderen met obesitas

Bij Expeditie Josse draait alles om het welzijn van kinderen met obesitas. We bieden een ambulant revalidatieprogramma aan op woensdagnamiddag, bestaande uit twaalf sessies waarbij het kind multidisciplinair wordt opgevolgd door een team van deskundigen, zoals een (revalidatie)arts, klinisch psycholoog, diëtist, kinesitherapeut, ergotherapeut en de sociale dienst.

Het programma richt zich niet alleen op het stabiliseren of verminderen van het gewicht van de kinderen, maar ook op het aanleren van gezonde gedragsveranderingen, zoals gezonder eten, meer bewegen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Bij Expeditie Josse geloven we in persoonlijke begeleiding en een multidisciplinaire aanpak. We willen dat elk kind zich begrepen voelt en samen werken we aan een gezonde en gelukkige toekomst.

Josse Team

Cardiologie

Cardiologie

Eerste kunstmitralisklep via katheter

Als pioniers op het gebied van hartchirurgie hebben de specialisten van campus Sint-Jan een belangrijke mijlpaal bereikt dit jaar. Op 17 februari 2022 plaatsten ze als eerste in Europa en de Verenigde Staten een verbeterd model van de kunstmitralisklep met behulp van de kathetertechniek.

Dit betekent dat patiënten met een lekkende mitralisklep nu een minder riskante behandelingsoptie hebben dan openhartchirurgie. Door de katheter te gebruiken, kunnen ze de hartklep bereiken zonder het hart stil te leggen, wat leidt tot een veel snellere en efficiëntere hersteltijd. Het hele proces werd zorgvuldig gepland met behulp van een 3D-print van het hart van de patiënt. Het team is enorm enthousiast over deze nieuwe techniek en de HighLife CLARITY-kunstklep.

pediatrie

“We hebben hoge verwachtingen van de kathetertechniek en de nieuwe HighLife CLARITY-kunstklep. We hopen hiermee heel wat hoogrisicopatiënten met een lekkende mitralisklep die niet in aanmerking komen voor een openhartoperatie alsnog een kans te kunnen geven”

dr. Jan Van der Heyden, interventiecardioloog op campus Sint-Jan

Eerste nieuwe tricuspidalisklep via katheter

Op 17 november 2022 plaatste het cardioteam van het AZ Sint-Jan met succes voor het eerst een nieuwe tricuspidalisklep via de kathetertechniek bij een 63-jarige patiënte. Deze innovatieve methode werd gebruikt voor een lekkende klep aan de rechterkant van het hart en is minder riskant dan openhartchirurgie.

Wat deze ingreep uniek maakt, is dat de oude klep als "landingsbaan" voor de nieuwe klep wordt gebruikt, in tegenstelling tot de traditionele chirurgie waarbij de natieve klep wordt verwijderd. De tricuspidalisklep bevindt zich aan de rechterkant van het hart en wordt normaal gesproken niet vervangen via de kathetertechniek. Dr. Jan Van der Heyden, interventiecardioloog op campus Sint-Jan, benadrukt het belang van deze doorbraak en de voordelen voor patiënten met een lekkende tricuspidalisklep.

pediatrie

“Het vernieuwende aan deze specifieke ingreep is dat de oude klep wordt gebruikt als ‘landingsbaan’ voor de nieuwe klep. In tegenstelling tot een chirurgische ingreep wordt de natieve klep niet verwijderd.”

De tricuspidalisklep bevindt zich aan de rechterkant van het hart en stelt hoge risico’s met openhartchirurgie. Voor de vervanging van kleppen aan de linkerkant van het hart is de TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)-procedure, waarbij men een katheter met een kunstklep via een slagader tot op de plaats van de aortaklep brengt.

dr. Jan Van der Heyden, interventiecardioloog op campus Sint-Jan

Duurzaamheid in het cathlab en afdeling cardiologie

Het cathlab van campus Sint-Jan heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan in hun langetermijnvisie. De dienst Cardiologie en het cathlab hechten veel waarde aan recyclage en afvalreductie.

Het cathlab verzamelt verwijderde hartstimulatoren, zoals pacemakers, interne defibrillatoren en hartmonitoren voor recyclage om kostbare hoogwaardige metalen te herwinnen en opnieuw als grondstof te kunnen inzetten. Ondanks dat het cathlab een van de grootste is van het land en dagelijks zo'n dertig patiënten behandelt, tracht het team afval zoveel mogelijk te beperken en bant wegwerp van de werkvloer waar dat kan. Zo werken ze bijvoorbeeld de zorgverlening aan één patiënt helemaal af vooraleer over te gaan naar een andere patiënt om overbodige handschoenwissels te vermijden. Voor hoofdverpleegkundige Andreia Guerreiro gaat duurzaamheid niet alleen over materiaal, maar ook over het ontlasten van het personeel. Ze reorganiseren ruimtes zodat ze de workflow mooi volgen en de verplaatsingen beperken.

pediatrie

“Voor mij gaat duurzaamheid niet enkel over materiaal, maar ook over de mensen in mijn team ontlasten. Ruimtes reorganiseren zodat ze mooi de workflow volgen en de verplaatsingen beperken, bijvoorbeeld.”

Het cathlab van campus Sint-Jan is met circa dertig patiënten per dag, een van de grootste van het land. Per patiënt hebben ze nog twee volle zakken wegwerpmateriaal van 60 liter per patiënt.

Tips voor duurzaamheid: Vermijd papier en neem digitale nota’s, organiseer je team zo slim mogelijk om met een minimum aan activiteit zo veel mogelijk gedan te krijgen, ban wegwerp van de werkvloer waar dat kan, werk de zorgverlening aan één patiënt helemaal af om overbodige handschoenwissels te vermijden.

Andreia Guerreiro, Hoofdverpleegkundige

Zorgpad hartfalen

Het AZ Sint-Jan implementeert jaarlijks nieuwe zorgpaden om de zorg voor patiënten te optimaliseren. Dit jaar introduceerde het ziekenhuis het Zorgpad Hartfalen op initiatief van dr. Sander Trenson. Het zorgpad biedt een gestroomlijnde en uniforme aanpak voor patiënten met hartfalen.

Hartfalen is een ziektebeeld waarbij er sprake is van klachten en/of klinische verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van het tekortschieten van de globale functie van het hart. De behandeling van hartfalen steunt op vijf mogelijke belangrijke pijlers, waaronder een combinatie van levensstijlaanpassingen, medicatie, implanteerbare toestellen, chirurgische of percutane ingrepen en cardiale revalidatie. Hoewel chronisch hartfalen een serieuze, ongeneeslijke aandoening is, kan een goede behandeling patiënten helpen een lang en gelukkig leven te leiden. Het Zorgpad Hartfalen zorgt ervoor dat de zorg voor patiënten op een gestructureerde en transparante manier wordt uitgevoerd, waarbij elke discipline weet wat er van hen verwacht wordt op elk moment. Het wekelijkse multidisciplinaire overleg bevordert bovendien een holistische benadering van elke patiënt.

pediatrie

Gynaecologische Oncologie

Gynaecologische Oncologie

Robotchirurgie bij patiënten met eierstokkanker

De dienst Gynaecologie-gynaecologische oncologie en Medische oncologie hebben als primeur voor de Benelux robotchirurgie geïntroduceerd voor de behandeling van zowel vroegtijdige als vergevorderde gevallen van ovariumcarcinoom (eierstokkanker). Deze techniek brengt belangrijke voordelen met zich mee voor de patiënt.

Zo verloopt het herstel veel vlotter en met minimaal bloedverlies en minder infectierisico. Bovendien kan de patiënt al na 2 dagen naar huis. Het AZ Sint-Jan is het zesde grootste centrum in België voor de behandeling van ovariumcarcinoom en heeft een bovengemiddelde score wat betreft overlevingskansen. Eierstokkanker is de meest dodelijke gynaecologische ziekte in België, waar jaarlijks meer dan 750 diagnoses worden gesteld. Dankzij deze innovatieve behandeling is er nu meer hoop dan ooit tevoren.

pediatrie

“Robotchirurgie heeft voor de patiënt aanzienlijke voordelen tegenover open of laparoscopische chirurgie. Het herstel is veel vlotter, met minimaal bloedverlies en minder infectierisico, en de patiënt kan al na 2 dagen naar huis.”

Dr. Van Trappen, Gynaecologisch oncologisch chirurg

Orthopedie

Orthopedie

Patiënt-specifieke tools voor enkelprotheses

Enkelprotheses zijn een relatief nieuw domein binnen de orthopedie en zitten momenteel aan hun derde generatie. Deze generatie heeft grote evoluties met zich meegebracht, waardoor problemen zoals infecties en het loslatingsfenomeen niet langer een issue zijn. Verder is de operatietijd en de hoeveelheid fluoroscopie nodig voor de ingreep met deze generatie enorm gedaald.

De nieuwe aanpak start met het nemen van een CT-scan van het lichaam van de patiënt. Met behulp van het Prophecy Preoperative Navigation System van Stryker kan de as van het onderbeen van de patiënt worden bepaald en kan er een prothese worden gekozen die het beste past bij de specifieke behoeften van de patiënt. Dit zorgt voor een geringe kans op loslating. Door patiënt-specifieke tools en mallen te gebruiken kan de prothese op de juiste manier worden geplaatst, waardoor problemen kunnen worden voorkomen en patiënten kunnen rekenen op een betere behandeling met een hogere succesrate.

pediatrie

Navigatiesysteem voor schouderprotheses

Op de afdeling orthopedie maken schouderchirurgen gebruik van een geavanceerd navigatiesysteem voor ongekende precisie. Door voorafgaand aan de operatie een CT-scan uit te voeren, kunnen we een gedetailleerd preoperatief plan opstellen. Het systeem biedt zelfs suggesties voor het operatieve plan en stelt de artsen in staat om de volledige ingreep visueel voor te bereiden.

Vooral bij complexe gevallen, waarbij elke millimeter telt, wordt dit systeem ingezet. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin botweefsel van de patiënt zelf nodig is voor een stevige prothesebasis. Het preoperatieve plan biedt een helder beeld van waar en hoeveel botweefsel nodig is, evenals de juiste prothese en benodigdheden. Tijdens de operatie worden camera's op het lichaam van de patiënt geplaatst, die de schouderomgeving nauwkeurig herkennen. Via een scherm of VR-bril wordt het preoperatieve plan op de omgeving geprojecteerd, zodat onze chirurgen het met uiterste precisie kunnen volgen. Met dit baanbrekende navigatiesysteem zetten we nieuwe standaarden voor succesvolle schouderprotheses.

navigatiesysteem schouderprotheses

“Deze tool is een fantastisch leermiddel, wat essentieel is voor ons als opleidingscentrum. Dankzij de visualisatie krijgen assistenten en chirurgen in opleiding een helder beeld van de operatie.”

Dr. Joris Beckers, schouderchirurg

Robot-geassisteerde knieprothesen

In het kader van het continu streven naar verbetering en optimalisatie van de orthopedische zorg, focusten de kniechirurgen van de dienst orthopedie van het AZ Sint-Jan zich het afgelopen jaar op verdere subspecialisatie en oppuntsteling van chirurgische protocols toegepast.

De optimalisatie van de Medical Referenced Predictive Gap Balancing-techniek bij het plaatsen van knieprothesen is een uitstekend voorbeeld. Deze techniek zorgt voor een maximale stabiliteit, herstel van de anatomie en behoud van de mobiliteit van de knie na prothesechirurgie. De standardisatie van deze techniek laat chirurgen toe om voorspelbaardere resultaten in stabiliteit en mobiliteit van knieprotheses te bekomen. Om de chirurgische precisie te bevorderen, stapt de dienst ook over op robot-geassisteerde totale knieprothesechirurgie. Deze geavanceerde robot is de eerste in zijn soort in België en een primeur in Europa. Deze robot vergroot de nauwkeurigheid van de prothesechirurgie. Dit jaar zijn ook op maat gemaakte prothesen geïntroduceerd. Als tijdens de pre-operatieve planning blijkt dat de anatomie van de knie te veel afwijkt voor standaardprothesen, wordt een op maat gemaakte prothese voorgesteld. Deze behandelingsoptie heeft internationaal veel aandacht gekregen en toont bemoedigende resultaten. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de multidisciplinaire aanpak van prothese-gerelateerde infecties in samenwerking met de infectiologieafdeling. In het afgelopen jaar is de patiëntenzorg op dit gebied naar een hoger niveau getild.

Algemene Heelkunde

Algemene Heelkunde

Innovatieve vaattoegang bij dialysepatiënten

Hemodialysepatiënten hebben een goede manier nodig om hun bloed te zuiveren met behulp van een kunstnier. Helaas is de beste manier om toegang te krijgen tot de bloedbaan nog niet gevonden. Het AZ Sint-Jan werkt nu aan een oplossing om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Momenteel wordt de arterioveneuze fistel (AV-fistel) gebruikt als toegangsweg. Dit is een chirurgische verbinding tussen een eigen slagader en ader. Het duurt echter gemiddeld 3,5 maanden voordat de verbinding goed genoeg ontwikkeld is om aan te prikken en soms lukt het niet om een succesvolle dialyse te realiseren. Xeltis is daarom een nieuwe vaattoegang aan het ontwikkelen die minder complicaties en een snellere genezing mogelijk maakt.

De AXESS PIVOTAL-studie is opgestart waarbij 110 patiënten gedurende vijf jaar worden gevolgd op 25 Europese locaties. De eerste twee succesvolle implantaties vonden plaats bij patiënten op campus Sint-Jan. Het doel van de studie is om een nieuwe vaattoegang te ontwikkelen die minder complicaties veroorzaakt en geschikt is voor oudere patiënten met vaatziekten. Dit zou een enorme verbetering betekenen voor de levenskwaliteit van hemodialysepatiënten.

pediatrie

Radiologie

Radiologie

Eerste longtrombectomie met interventieradiologie

Op de campus Sint-Jan hebben interventieradiologen de eerste percutane pulmonale trombectomie met succes uitgevoerd. Dit is een nieuwe behandelingsoptie voor acute massieve longembolie, die in de Verenigde Staten al uitgebreid is getest en nu ook beschikbaar is in een beperkt aantal Europese centra.

Deze techniek is veelbelovend omdat het risico op bloedingen wordt verminderd en de verblijfsduur op de dienst Intensieve Zorgen kan worden verkort. Longembolie treedt op wanneer bloedklonters de slagaders van de longen verstoppen. Tot nu toe was de behandeling meestal medicamenteus en ging gepaard met een verhoogd risico op bloedingen elders in het lichaam.

Nu is het mogelijk om de bloedklonters mechanisch te verwijderen of op te zuigen met behulp van een grote katheter die meestal via de lies wordt ingebracht. Deze behandelingsoptie is een doorbraak in de behandeling van acute massieve longembolie en kan het herstel van de patiënt verbeteren en de risico's op complicaties verminderen.

longtrombectomie

Neurologie

Neurologie

DBS-ingreep met NeuroSphere Virtual Clinic

Het Deep Brain Stimulation (DBS)-team van campus Sint-Jan biedt sinds mei 2022 de NeuroSphereTM Virtual Clinic aan voor DBS-patiënten. Dit is een veilige oplossing waarmee patiënten die hiervoor kiezen op afstand hun behandelend arts kunnen raadplegen en zelfs hun stimulatieparameters kunnen aanpassen.

Het systeem en de privacy van patiënten worden streng beveiligd door een team van ethische hackers. DBS-patiënten kunnen dankzij deze nieuwe technologie meer vrijheid ervaren en zelfs reizen zonder hun zorg te onderbreken. Tijdens de DBS-ingreep implanteert de chirurg één of meerdere elektroden in de hersenen, die vervolgens worden gestimuleerd om de symptomen van neurologische bewegingsstoornissen te onderdrukken. De NeuroSphereTM Virtual Clinic is de eerste van zijn soort in België en biedt patiënten meer gemak en flexibiliteit bij het beheren van hun zorg.

pediatrie

Oogziekten

Oogziekten

Nieuwste generatie OCT-toestel

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD) is een oogaandoening die vaak bij oudere patiënten voorkomt en tot ernstige visuele beperkingen kan leiden. Maar op campus Sint-Jan kunnen patiënten met LMD nu dagelijks behandeld worden met anti-VEGF-injecties in specifieke prikklinieken.

Deze injecties kunnen de ernst van de aandoening verminderen door de groei van abnormale bloedvaten te remmen. Dankzij de nieuwste generatie OCT-toestellen kunnen artsen LMD ook vroeger detecteren, waardoor de kansen op succesvolle behandeling toenemen. Door deze ontwikkelingen kunnen patiënten met LMD effectiever behandeld worden en kunnen hun visuele beperkingen verminderd worden, waardoor hun levenskwaliteit verbetert.

OCT-toestellen

Evoluties in cataractoperaties

Cataractchirurgie blijft een belangrijke behandeling waarbij nieuwe technologieën steeds meer gebruikt worden. Zo wordt nu gewerkt in een ambulante setting, waardoor opname voor veel patiënten niet meer nodig is.

Nieuwe intraoculaire lenzen (IOL's) bieden beter intermediair zicht dan de oudere standaard IOL's. Er is ook een nieuwe versie van een apparaat beschikbaar waarmee de refractieve uitkomst verbeterd kan worden bij het plaatsen van torische en multifocale IOL's. Door deze nieuwe technologieën kunnen patiënten na de cataractoperatie beter zien, zowel dichtbij als veraf. Campus Sint-Jan heeft deze nieuwe IOL's en apparaten al geïmplementeerd en zorgt zo voor betere visuele uitkomsten voor patiënten die cataractchirurgie ondergaan.

pediatrie

Nieuwe lasertoestellen voor selectieve lasertrabeculoplastie

Selectieve Lasertrabeculoplastie of SLT is een nieuwe techniek die steeds vaker wordt gebruikt bij de behandeling van glaucoom.

Het is minder agressief dan de traditionele argonlaserbehandeling en kan gebruikt worden als alternatief voor oogdruppels bij beginnende glaucoom of bij patiënten die nog geen vergevorderde schade hebben. De SLT werkt selectief op het trabeculaire maaswerk van het oog om de druk te verlagen, zonder schade te veroorzaken aan oogweefsels. Door deze nieuwe techniek kunnen patiënten met glaucoom effectiever behandeld worden, met minder risico op bijwerkingen.

pediatrie

Nieuw toestel voor vitreoretinale chirurgie

Dr. Rudolf Reyniers en dr. Leigh Spielberg zijn verantwoordelijk voor vitreoretinale chirurgie, die in 2002 werd opgestart door dr. Bart Lafaut. Dit type chirurgie omvat behandelingen voor allerlei oogproblemen zoals puckers, maculaire gaatjes of diabetische retinopathie, evenals spoedchirurgie voor netvliesloslating.

Er is altijd een arts beschikbaar via een speciale retinalijn en de ingrepen zijn minder traumatisch voor de patiënt dankzij de nieuwste technologieën, zoals het nieuwste toestel dat sinds het afgelopen jaar beschikbaar is. Patiënten hoeven niet langer enkele dagen in het ziekenhuis te verblijven, de meeste patiënten kunnen nu al de volgende dag naar huis.

pediatrie

Lees verder

Infrastructuur
Infrastructuur